Vyzkoušejte netradiční matematiku podle Hejného

Husa + myš = pes. Že nechápete? Možná jste o metodě Hejného ve výuce matematiky slyšeli, nebo se podle ní učí vaše děti. Pokud byste si chtěli vyzkoušet tuto výuku na vlastní kůži, navštivte „jarní školu“ v ZŠ Hanspaulka ve dnech 1. – 3. března.

Metoda Hejného má mnoho, co dětem dává. Především děti baví! Dále rozvíjí jejich logické a kritické myšlení, učí je řešit problémy, argumentovat, ověřovat, vyžaduje umění spolupráce. Všechny matematické úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti „automaticky" bavilo. Děti přichází na řešení úkolů díky své vlastní snaze. Umí sčítat, odčítat, násobit a dělit jako při běžné výuce, ale získávají navíc velkou přidanou hodnotu. Podle této metody se dnes učí na více než 800 školách v České republice. O metodu profesora Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku či v Kanadě a USA. Metoda využívá vlastní zkušenost dítěte, kterou si samo vybudovalo od prvního dne svého života – doma, s rodiči, při objevování světa venku před domem či na pískovišti s ostatními dětmi. Stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které pak dítě dokáže udělat obecný úsudek.

Jarní školu v ZŠ Hanspaulka ve dnech 1.–3. března pořádá společnost H-mat vždy od 16:45 do 18:30 hod. Jsou připraveny bloky pro rodiče a veřejnost, můžete se zúčastnit jednou nebo vícekrát, vstup je zdarma. Kvůli zjištění počtu zájemců se prosím hlaste na e-mail marie.pojerova@zshanspaulka.cz. Více se o metodě můžete dozvědět na www.h-mat.cz.