Cesta ke zdraví, psychické a sociální pohodě

Civilizační návyk strávit většinu volného času u televize, bez kontaktu s dalšími lidmi a podněty k opravdovému prožívání života nebude ten nejlepší chodníček.

Kdo pochopí, že o své tělo, o zdraví, se musí starat sám, dočká se výsledků. Známé zkušenosti potvrzují, že správným cvičením předejdeme problémům svého pohybového aparátu a napomůžeme funkčnosti vnitřních orgánů.

Dobrá kondice se projeví ve všem – držení těla je vzpřímené, pohyby koordinované, kultivované, zvětší se pohybový rozsah, protože tělo se uvolnilo, dýchání se prohloubí a přiměřená únava napomůže kvalitnějšímu spánku. K tomu ještě své radosti i strasti mít s kým sdílet.

Abyste na hledání nebyli sami, Senior fitnes o.s. tyto příležitosti pro vás otvírá v denních hodinách a v blízkosti vašeho domova. Pravidelná zdravotní cvičení vedou osvědčené cvičitelky Jitka Hlaváčková /tel. 739 623 410/ ve FTVS UK Jose Martiho 31, úterý od 11 hodin a Marcela Borgesová /tel. 737 108 545/ v TJ Sokol Dejvice I, Bubenečská 181/4, čtvrtek od 9 a od 10 hodin a cvičitelé Arnošt Böhm /tel. 608 709 853/ Místní úřad Suchdol,
Suchdolské nám. 3, úterý od 13.30 hodin a Jan Šiml /tel. 732 381 138/ Tatran Střešovice, Sibeliova 368/51, pondělí od 10 a čtvrtek od 14 hodin. Cvičitelka Karolína Fomenková /tel. 603 473 330/ vás ráda přivítá v nově otevřeném cvičení 9. března a následně každé pondělí od 10 hodin v ZŠ Hanspaulka, Sušická 29.

Další informace např. k výuce šachu či karetní hry bridž, výuce angličtiny a němčiny naleznete na www.seniorfitnes.cz nebo pište na e-mail seniorfitnes@seznam.cz