Fakulta architektury ČVUT přínáší výstavu Osada Baba 1932

Jedinečnou sondou do historie architektury v Čechách je výstava, jejíž vernisáž proběhla 16. ůnora ve dvoraně FA ČVUT. Představuje celkem 31 modelů původních funkcionalistických vil, včetně dobových plánů a historických fotografií. Výstava s názvem Osada Baba 1932 potrvá až do 13. března tohoto roku.

Jde o nejucelenější dochovaný soubor prací hned několika významných architektů, kteří se podíleli na prvorepublikovém projektu stavby funcionalistické vilové kolonie v Osadě Baba v Dejvicích. Výjimečná výstava vznikla s přispěním radnice Prahy 6. Pozoruhodný fenomén, který Fakulta architektury ČVUT předkládá veřejnosti, umožní seznámit se s prací řady architektů zvučných jmen – Josefa Gočára, Ladislava Žáka, Hany Kučerové-Záveské, Oldřicha Starého.

Zatímco obdobné projekty ve Vídni, Stuttgartu a Vratislavi se vlivům doby neubránily a za války byly poškozeny, Osada Baba prošla v průběhu minulých let jen malými stavebními úpravami. Stala se tak reprezentativní – v evropském měřítku výjimečnou – ukázkou funkcionalistické architektury. Výstava je veřejnosti zdarma přístupná v zadním traktu Fakulty.