100 dní na radnici Prahy 6

náhled souboruRozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem

Jak rychle vám uběhlo prvních sto dní na radnici?

Popravdě jsem si ani nestačil všimnout, že v křesle starosty sedím už tak dlouho. Nevím, jak to vnímají ostatní kolegové, ale řekl bych, že v návalu práce nikdo nestačil počítat dny, týdny ani měsíce.

Co vás nejvíc překvapilo? Ať už mile, nebo nemile?

Řekl bych, že nejvíc mě překvapila plynulost, s jakou vše po volbách pokračovalo. Je vidět, že tým, který na radnici je, je skutečně profesionální, i když se samozřejmě najdou pověstné výjimky. Nemile mě překvapilo snad jen umíněné lpění na některých, z mého pohledu zbytečných a zastaralých postupech.

Co se dá za takovou dobu reálně stihnout?

Stihli jsme nastartovat revizi všech smluv, změnit několik odborů, konkrétně Odbor územního rozvoje, který se nově transformoval na Kancelář architekta, ve které bylo zřízeno oddělení koncepce územního i strategického rozvoje naší městské části. Okamžitě byly prověřeny projednávané stavební záměry a opětovně vyhodnoceny podané změny územního plánu. Řada změn byla stažena či pozastavena. Odbor kanceláře městské části byl sloučen s uměle vytvořeným Odborem kanceláře starosty. Kultura se nově přesunula pod odbor školství, probíhá hloubková kontrola odboru správy obecního majetku a připravuje se celková reorganizace právního odboru. Kompletní přeměnou prošlo SNEO, které postupně přebírá do správy objekty v majetku Prahy 6 a začíná tak konečně plnit funkci, pro kterou bylo kdysi zřízeno. Podařilo se dojednat odklad změn v linkovém vedení MHD s tím, že budou připraveny tak, aby cestujícím opravdu přinesly zlepšení. Začali jsme otevřeně komunikovat s občany, od svého nástupu do funkce jsme uspořádali tři veřejné debaty k projektům dotýkajícím se bezprostředně obyvatel v daných lokalitách a vypsali k jednomu z nich anketu. Předchozí vedení se komunikaci na toto téma důsledně vyhýbalo, takže jsme v poměrně obtížné situaci, ale věříme, že rozumné řešení například tramvajové trati na Dědině najdeme. Snížili jsme náklady na úklid a údržbu veřejné zeleně při zachování jejich kvality, podařilo se nám totiž uzavřít smlouvu o spolupráci se spolkem Naděje a K srdci klíč - jejich klienti bez domova se budou podílet na úklidu veřejných prostranství v Praze 6. S pražským magistrátem jsme začali jednat o pozemcích vhodných pro stavbu nové LDN. Podařilo se získat dotaci hlavního města ve výši 7 miliónů korun na rekonstrukci jídelny a varny ZŠ Emmy Destinové a do rekonstrukcí škol a školek bude letos směřovat přes 100 milionů korun. Byla navázána úzká spolupráce a pravidelná setkání s rektory vysokých škol na území Prahy 6 a Suchdola a otevřena myšlenka kampusu v Technické ulici mezi VŠCHT a ČVUT, což je ze strany vysokých škol vnímáno nesmírně pozitivně. Byl zahájen projekt "Otevřené smlouvy" a přípravy vzniku organizace "Otevřená města" - Praha 6 participuje s několika dalšími městy na přípravných pracích ke zveřejňování smluv v otevřených datech. Byla spuštěna příprava nové podoby časopisu Šestka - změny obsahu, vizuální podoby, distributora a inzerce. Předpokládáme modernější obsah, vyšší příjem z inzerce, posílení redakce a zlepšení distribuce - první nové číslo vyjde na přelomu srpna a září. A jako třešničku na dortu jsme nastavili nová pravidla autoprovozu, aby Praha 6 zbytečně neplýtvala na operativním leasingu aut, se kterými nikdo nejezdí.

V jakém stavu jste coby nová koalice nalezli radnici?

Několikrát jsem řekl, že jsme radnici i Prahu 6 převzali v celkem dobré kondici. Na tomto názoru nic neměním. Najdou se samozřejmě vady na kráse, ale nejsou neřešitelné. S neochotou se setkáváme minimálně.

Vaše koalice je pestrá - slovy opozice nesourodá. Se Starosty jste sice na parlamentní úrovni v koalici, s KDU - ČSL ovšem v opozici a s ANO jste v parlamentu dokonce nesmiřitelní soupeři. A Zelení jsou už z postaty velmi svébytným společenstvím... Jak se vám v Praze 6 spolupracuje?

Naše každotýdenní koaliční porady mohou tu a tam připomínat diskusní kroužek, to je pravda. Já si ale stojím za tím, že díky tomu, že je nás v koalici víc, nemůže docházet k žádným ukvapeným rozhodnutím, vše si důkladně vysvětlíme předem. Tu a tam někomu něco ujede, ale nejde o naschvály. Všechny nás spojuje chuť změnit zavedené pořádky a dokázat, že se vše dá dělat i jinak, efektivněji, úsporněji a přitom při zachování kvality, na kterou jsou obyvatelé Prahy 6 zvyklí a naši předchůdci pyšní.

Převzali jste rozpočtové schéma po předešlém vedení radnice. Proč?

Já bych především rád zdůraznil, že po dlouhých letech se Praha 6 konečně dočkala vyrovnaného rozpočtu mezi běžnými příjmy a výdaji. Rozpočtová metodika je daná. My jsme převzali návrh rozpočtu, který jsme v rámci omezených časových možností upravili v oblasti běžných výdajů. Následně jsme na jednání zastupitelstva jasně řekli, že kapitálové výdaje budou podrobeny důkladné analýze. Další úpravy v této oblasti předpokládáme v červnu, a to formou rozpočtových opatření. Neustále máme finanční rezervu 23 milionů korun. Nadto zde v minulosti neexistoval investiční plán, ten bude předložen na jednom z následujících zastupitestev a bude důsledně dohlíženo na jeho plnění.

Veřejnost čeká na vaše programové prohlášení? Kdy bude hotovo a jaké budou jeho opěrné body.

Programové prohlášení bude vydáno začátkem dubna. Je pravda, že jsme trochu neprozřetelně slibovali jeho vydání v lednu, ovšem měli jsme spoustu jiné práce. k tomu jsme nechtěli vydávat jen tak nějaké líbivé psaní a plané sliby, diskuse nad obsahem programového prohlášení byla důkladná a jednotlivé pasáže se i několikrát měnily. Zvláštní zřetel byl věnován především územnímu a strategickému rozvoji, což jsou oblasti, které se dotýkají každodenního života nás všech a v nadcházejícím období je třeba s nimi důkladně pracovat už jen proto, že Praze 6 například chybí jasné regulace, které by určovaly pravidla výstavby v jejích jednotlivých částech. S těmito kapitolami nimi úzce souvisí doprava, kde nás vbrzku čeká několik zásadních změn - nové metro, parkovací zóny, možná i Blanka... Programové prohlášení je psáno tak, jak chceme, aby Praha 6 fungovala. Chceme prosperující město, které se bude moct chlubit svou krásou, čistotou, dobrou pověstí a úspěšností. Město, které bude známo svou výjimečností a nadstardní kvalitou života.

Občané Prahy 6 volili po 22 letech vlády ODS změnu. Zvenčí to ovšem vypadá, jako by žádné razantní změny nenastaly...

Je to tím, že jsme se opravdu soustředili na práci a zanedbali propagaci jejích výsledků. Jak jsem uvedl na začátku, těch změn je hodně. Doplním snad, že oproti dřívějšku například dostane 15 ředitelů základních škol přidáno 1,5 milionu korun na odměnách. Nově se podařilo vyjednat dodatek ke smlouvě s Farmářskými trhy - od letoška budou zpoplatněny z nuly na 907.500 Kč včetně DPH ročně. Praha 6 tak přestává rozhazovat a začíná se chovat jako řádný hospodář.

Vy sám jste si vzal na starost právní a zahraniční vztahy. Radnice byla před volbami terčem kritiky za předražené právní služby...

A oprávněně. Hned po nástupu do funkce jsem nechal provést audit právních služeb, které má radnice nasmlouvány "venku". Jeho výsledkem bylo, že v roce 2014 bylo za právní služby zahrnující jak přímé poskytnutí právních služeb, tak i vypracování znaleckých posudků a dalších analýz uhrazeno Úřadem městské částí Praha 6 v souhrnné výši 10 564 160 korun včetně DPH (bez ostatních plateb ve výši 632 830 korun s DPH). To je na radnici, která zaměstnává 10 právníků skutečný "luxus". SNEO zaplatilo v loňském roce za externí právní služby přes dva a půl milionu korun, samo přitom disponuje vlastním právním oddělením. Dalším nešvarem je absolutní roztříštěnost zadávání právních služeb, kdy jednotlivé odbory mohou najímat advokátní kanceláře bez vědomí vedoucího právního odboru a dochází tak k situacím, kdy právní odbor nemá přehled o všech zakázkách v této oblasti, které má radnice nasmlouvané. V současné chvíli probíhá celková analýza nutnosti externích dodavatelů těchto služeb a byla zahájena reorganizace právního odboru tak, aby sdružoval tuto agendu jako celek a dokázal si jí valnou většinu obsloužit sám. Doby, kdy obyčejnou správu pohledávek, která není právně nijak složitá, obstarávali externí právníci za sto padesát tisíc korun měsíčně, už skončily.

Není zahraniční spolupráce z pohledu městské části poněkud nonsens?

Vůbec ne! Praha 6 ze zahraniční spolupráce jedině těží a vzhledem k tomu, že je na našem území opravdu velký počet zastupitelských úřadů a diplomatických rezidencí, je pro nás zahraniční spolupráce nevyhnutelná. Partnerství, která má Praha 6 s městy a městskými částmi v Rakousku, Německu, Francii, Itálii, ale i Chorvatsku, na Slovensku a v dalších zemích jsou založena především na výměně poznatků v kultuře a školství. Pořádají se výměnné studijní programy pro žáky i učitele našich škol. Nově usilujeme o partnerství s městy, která stejně jako Praha 6 mají na svém území mezinárodní letiště, abychom mohli čerpat z jejich zkušeností i v této oblasti.

Nejvýraznější změny zatím proběhly ve vaší akciové společnosti SNEO, určené ke správě obecního majetku. Změnila se tam celá dozorčí rada, celé představenstvo i podstatná část managementu. Co si od toho slibujete?

Naším hlavním cílem bylo, aby SNEO pro Prahu 6 spravovalo její nemovitosti. Je to hlavní účel, za kterým byla tato společnost založena. To, že správu majetku naše vlastní správcovská firma dále poptávala u externích dodavatelů, je na pováženou. My tyto externí firmy postupně vypovídáme, například radnice a Skleněný palác nyní přecházejí právě pod správu SNEA. Očekáváme, že SNEO začne fungovat jako skutečně efektivní společnost, nikoliv jako stroj na předražené zakázky.

Jaký je osud vašeho problematického dědictví - kauzy "Key Investments"? O kolik peněz Praha 6 skutečně přišla a jaká je šance na nápravu, nebo alespoň potrestání viníků?

Key Investments je nezáviděníhodné dědictví. V současné době probíhá insolvenční řízení proti společnosti Via Chem Group, od které byly prostřednictvím Key Investments za stamiliony nakoupeny nelikvidní dluhopisy. Praha 6 postupuje v jednání věřitelů společně s Prahou 10 a Sokolovem. Jaká je šance na nápravu je tak trochu hádanka jako z Tisíce a jedné noci, stejně jako to, o kolik peněz Praha 6 skutečně přišla. Někteří hovoří od dvou stech milionech, někteří o padesáti, a to ještě s odřenýma ušima. Samozřejmě bych byl rád, kdyby se celá záležitost vyšetřila, byli nalezeni opravdoví viníci a byli i po zásluze potrestáni. Jsem ale v tomto ohledu trochu skeptický...

Při průjezdu amerického vojenského konvoje Českou republikou se radnice rozhodla vyvěsit americkou vlajku. Proč?

Česká republika je již 18 let součástí Severoatlantické aliance. Vůči svým spojencům by se tedy měla začít chovat dospěle a odpovědně, ne jako vypočítavý výrostek, který jen stojí s nataženou rukou, ale když dojde na lámání chleba, uteče a schová se do kouta. Navíc není od věci dát jasně najevo, kam patříme a kdo jsou "kluci, se kterými se bavíme". Američané jsou naši kolegové, bez kterých by, ať chceme nebo ne, byla bezpečnost celé Evropy na vahách. Jejich vojáci budou v České republice pár dní jako hosté, pouze naší zemí projíždějí a hosty, jsou-li navíc přáteli, se sluší vítat uctivě a slušně. Nikoliv na ně pokřikovat a vyvěšovat cedule "Američanům nenaléváme!". Vyvěšením americké vlajky radnice neprojevuje nic víc, než dobré a slušné vychování a přání, aby se u nás přátelé cítili dobře.

Blíží se oslavy 70. výročí osvobození a konce II. světové války. Bude se Praha 6 nějak podílet na oslavách?

Zcela jistě.Podařilo se nám získat partnera pro přípravy oslav "Osvobození 70" - společnost Post Bellum, která se ujme organizace a zaplatí cca 50% veškerých nákladů. Epicentrum celopražských oslav bude v Dejvicích. Dlouhodobě máme vynikající vztahy s armádou České republiky, se kterou úzce spolupracujeme i na oslavách letošních kulatin.