Autobusové výlety pro seniory pořádané MČ Praha 6

 

16. 04. 2015 Domažlicko

Odjezd v 7.00 hod. od budovy ÚMČ, návrat v 19.00 hod. Účastnický poplatek 200,- Kč.

Prohlídka zámku Horšovský Týn – dříve hradu pražských biskupů (bohatě zařízené komnaty), procházka historickým náměstím a zámeckým parkem v barvách podzimu. Návštěva Domažlic (možnost oběda), pak prohlídka Chodského muzea a galerie bratří Špilatových. Zastávka na Výhledech – dominantním místě v kraji s pomníkem J.Š. Baara. Na závěr zastávka v Krchlebech v pekárně pí. Konopíkové s možností občerstvení a nákupu krchlebských koláčů.

14. 05. 2015 Nové Město nad Metují – Ratibořice

Odjezd v 7.00 hod. od budovy ÚMČ, návrat v 19.00 hod. Účastnický poplatek 200,- Kč.

Po příjezdu do Nového Města nad Metují prohlídka zámku s unikátními interiéry z 20. Století a s pracemi vynikajících malířů a sochařů té doby, prohlídka zámeckého parku se stavbami Dušana Jurkoviče a známou galerií trpaslíků z dílny Matyáše Brauna. Procházka historickým náměstím, které je památkovou rezervací. Přes poledne přestávka na oběd, odpoledne návštěva Babiččina údolí – dějiště románu B. Němcové Babička. Po prohlídce zámku, procházka údolím (chůze cca 2,5 km) s návštěvou mlýna a Starého Bělidla k Viktorčinu splavu.

28. 05. 2015 Tři zámky v severních Čechách

Odjezd v 7.00 hod. od budovy ÚMČ, návrat v 19.00 hod. Účastnický poplatek 250,- Kč

Ploskovice – prohlídka zámku ležícího na úpatí Českého Středohoří- od pol. 19. stol. Letního sídla císaře Ferdinanda V. Je zde bohatá sbírka nábytku, obrazů, skla a porcelánu, v přízemí pak umělé vodní jeskyně s kašnami a nástěnnými obrazy. Děčín – procházka centrem města, čas na oběd, po obědě prohlídka zámku, který byl po dlouhá léta obydlen armádou. Dnes je majetkem města, které zchátralý zámek opravilo a používá pro svoje kulturní účely. K zámku přiléhá růžová zahrada na dominantní terase nad městem, odkud je krásný výhled do okolí. Velké Březno – prohlídka našeho „nejmladšího“ zámku, který si nechal postavit hrabě Karel Chotek ve stylu pozdního rakouského empíru v r. 1842. Zámek obklopuje přírodně krajinářský park z poč. 20. století.

02. 06. 2015 Kroměříž

Odjezd v 6.30 hod. od budovy ÚMČ, návrat v 19.00 hod. Účastnický poplatek 200,- Kč.

„Hanácké Athény“ – zámek a dvě zahrady zapsány na seznam UNESCO. Po příjezdu prohlídka Květné zahrady s unikátním rondelem a kolonádou, pak procházka historickým centrem s průvodcem (rodný dům Maxe Švabinského, náměstí s renesanční radnicí a měšťanskými domy, biskupská mincovna, gotický kostel sv. Mořice, Mlýnská brána, zbytky hradeb atd.). Po polední cca 1,5 hodinové přestávce na oběd prohlídka zámku – letního sídla olomouckých arcibiskupů, procházka Podzámeckou zahradou a pro zájemce možnost návštěvy galerie slavného rodáka Maxe Švabinského v muzeu na náměstí.

25. 06. 2015 Liberec-Sychrov

Odjezd v 6.30 hod. od budovy ÚMČ, návrat v 19.00 hod. Účastnický poplatek 240,- Kč.

V Liberci prohlídka nově upravené a rozšířené botanické zahrady založené v roce 1876 s množstvím orchidejí, kaktusů, masožravých rostlin atd. Procházka nejzajímavějšími místy města s průvodcem, čas na oběd. Sychrov – prohlídka zámku – sídla starého francouzského rodu Rohanů. V interiérech upoutá zejména nádherná řezbářská výzdoba, sklomalby, galerie Rohanů, porcelán, sklo, cínové výrobky atd. Zámek obklopuje park s romantickými stavbami.

Zájemci se mohou přihlásit k účasti na vybraném zájezdu na Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 6 u paní. Michaly Tiché, 5. patro, dveře. č. 512 (po, st 8.00–18.00 hod.) nebo tel. 220 189 666. Závazné přihlášky budou přijímány do obsazení kapacity autobusu.