Děti ze školy Pod Marjánkou zkoumají životní prostředí

náhled souboruVeřejnosti, která se zajímá o kvalitu životního prostředí v Praze, by neměla uniknout aktivita, do níž se zapojili žáci Základní školy Pod Marjánkou. Ti v těchto dnech zkoumají kvalitu ovzduší, vody a zeleně v okolí své školy. Projekt s názvem MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Už v zimních měsících provedli žáci průzkum veřejného mínění, aby zjistili, které lokality vnímá veřejnost jako nejvíce problémové. Dotazovali se také zastupitelů a pracovníků úřadu městské části, neziskových organizací i firem působících v Praze 6 v oblasti životního prostředí. Nakonec si žáci vybrali pro výzkum křižovatku „Kajetánka“ a její okolí a také školní hřiště, jako lokalitu kontrolní. 

Výsledky zveřejní na webu

"V jarních měsících zde budou provádět různá pozorování a pokusy. Zaměří se především na sledování dopravního zatížení místa, měření teploty, vlhkosti a prašnosti vzduchu. Věnovat se budou také mapování zeleně, neboť se již v loňském projektu ukázalo, že je pro vytváření příznivého klimatu ve městě velmi důležitá. Podstatnou částí projektu bude mapování a analýza vodních prvků, včetně zjišťování kvality vody. Žáci se chtějí zaměřit na rybník Vincentinum a potok Brusnice s přítoky," líčí konkrétní aktivity dětí ze školy Pod Marjánkou Milena Pouchová z Ekocentra Koniklec.

Fotografie z průběhu projektu, popis jednotlivých aktivit a především výsledky zkoumání, stejně jako návrhy na zlepšení životního prostředí, budou zveřejněny na webových stránkách projektu http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly. Tam také lze prostřednictvím Facebooku okomentovat práci žáků a případně jim položit dotazy. Projekt MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY probíhá díky finanční podpoře Hlavního města Prahy a Ministerstva životního prostředí. Klade si mimo jiné za cíl posílit zájem žáků o životní prostředí a vzbudit v nich pocit spoluzodpovědnosti za jeho stav.

 

 

Žáci školy Pod Marjánkou se vydali do ulic, aby provedli průzkum veřejného mínění, z nějž vyplynulo, která místa jsou z hlediska ekologie nejkritičtější. Foto: ZŠ Pod Marjánkou