Externí správci majetku městské části končí

Akciová společnost SNEO, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 6 se nově stane výhradním správcem městského majetku. Rada městské části rozhodla postupně vypovědět smlouvy s externími subjekty, jež část nemovitostí v majetku Prahy 6 doposud spravovaly.

Jako první přejdou pod správu společnosti SNEO objekty takzvaného Skleněného paláce v Dejvicích a budova radnice, poté budou následovat další objekty a byty. „SNEO bylo založeno především pro správu majetku městské části a logicky by mělo být k tomuto účelu používáno. Tam, kde je to možné, tak přednostně,“ komentuje rozhodnutí radnice předseda představenstva společnosti Tomáš Jílek. Městská akciovka se podle jeho slov na převzetí správy dalších nemovitostí už připravuje.

„Potřebná lidská kapacita k přebírání objektů od externích správců je v těchto měsících budována," ujišťuje Jílek. Převedení správy městských nemovitostí pod jediný subjekt má radnici ušetřit peníze ausnadnit dohled nad tím, jak je s majetkem Prahy 6 nakládáno. „Očekáváme, že SNEO začne fungovat jako efektivní společnost,“ říká starosta Ondřej Kolář.