Kvůli Dědině spustí radnice dotazníkovou akci

náhled souboruVelký zájem veřejnosti a bouřlivá diskuze i nesouhlas provázely představení nových projektů, plánovaných v sídlišti Dědina.

Radnice se 23. února v sále místní základní školy pokusila formou vernisáže seznámit místní obyvatele s plány a chystanými záměry, jež se této lokality dotknou. Reakce místních, kteří se zajímali téměř výhradně o stavbu plánované tramvajové linky, ovšem přiměla radnici hledat vhodnější způsob, jak lidem důležité informace prezentovat. Další veřejná diskuze, plánovaná na duben, se proto odkládá.

Dalšímu setkání bude předcházet dotazníková akce, z níž by mělo vyplynout, co si obyvatelé sídliště na Dědině přejí. „Po konzultaci s odborníky jsme došli k závěru, že spíše než další setkání ve slíbeném termínu, které dopadne podobně jako minule, bude lepší začít důkladnou přípravou,” popsal důvody, vedoucí k odložení plánovaného setkání Martin Polách (ANO), zástupce starosty pro strategický rozvoj a veřejný prostor. Radnice přizvala k hledání strategie, jak najít s občany Dědiny společnou řeč, obecně prospěšnou společnost Agora. Ta se již sedmnáct let zabývá takzvanými participačními procesy, tedy procesy, ve kterých se veřejnost může podílet na rozhodování o lokálních problémech a jejich řešení.

Projekt zapojení veřejnosti do rozhodování o rozvoji lokality kolem sídliště Dědina tak bude mít několik fází. „Nejprve budeme veřejnost informovat o záměrech, následně budeme zjišťovat její názory, čeho se lidé na Dědině obávají, co jim nevyhovuje, co by se chtěli dozvědět. Podle výsledků šetření pak budou připraveny další kroky - setkání u kulatých stolů, kde bude mít každý přítomný možnost vyslovit svůj názor. U složitějších témat budou vytvořeny pracovní skupiny, ve kterých budou občané spolu s odborníky navrhovat možná řešení,” předpokládá místostarosta Polách. (Další informace najdete na www.praha6.cz/aktuality.)

 

Martin Polách (ANO), zástupce starosty pro strategický rozvoj a veřejný prostor během diskuze na Dědině. 

 

Z reakcí obyvatel, zaslaných MČ Praha 6:

„Prosím o zamítnutí záměru výstavby (tramvajové linky – pozn. red.). Realizace by nepřinesla žádný užitek, přinesla by zhoršení bydlení a problémy s parkováním. Z. Bostlová

 

„Můj postoj je stále stejný rok a půl: jsem kategoricky a zásadně proti současným plánům rozšíření tramvajové trati, které by zdevastovaly životní prostředí a mikroklima v celém širokém okolí (zavlečení tranzitní dopravy, zrušení parkování na Dědině, zhoršení mnoho parametrů života, atp...). Co též říkám od samého začátku: obecně nejsem proti nápadu jako takovému, tedy nějaké rozumné tramvaji, s jiným projektem, s jiným řešením a třeba i jinou trasou, tedy tramvaji, která by místním opravdu pomohla a měla podporu drtivě většiny z nich (dnes je nesporně většina proti)." Jan Rybář

 

„Nevidím v tramvaji problém, problém je, že to v minulosti lidem nikdo nevysvětlil a pořádně je s tím neobeznámil.“ Ivan Samek