Od úterý 7. dubna se změní autobusové a tramvajové linky

V souvislosti s otevřením čtyř nových stanic metra A, dojde od úterý 7. dubna k trvalým změnám jízdních řádů Pražské integrované dopravy. Nejvíce se změní linky povrchové dopravy v oblasti nových stanic metra A, a to včetně návazných příměstských linek.

K výraznému zlepšení dopravní obslužnosti dochází v oblasti sídliště Na Dědině, kde se zavádí nová metrobusová linka 142 od stanice metra Nádraží Veleslavín, která dále ve směru Řepy a Jihozápadní Město nahrazuje dosavadní svazek linek 214 a 225. Také bude nově přímo napojena oblast Ořechu, Řeporyjí i Rudné s novou stanicí metra Nemocnice Motol. K metru A (Petřiny) se nově přímo dostanou také obyvatelé Bílé Hory (linkou 264) a staré Ruzyně (linkou 108).

Zdroj: Ropid

 

Tramvaje

2 Linka je zrušena (Petřiny – Divoká Šárka).

 

Autobusy

Městské linky:

107 Bez změny trasy (Dejvická – Suchdol). Zkrácení intervalů o víkendech na 15–20 minut. Nově metrobus.

108 Linka je vedena v nové trase: Bílá Hora – Jiviny – Staré náměstí – Sídliště Na Dědině – Divoká Šárka – U Prioru – Staré náměstí – Ruzyňská škola – Libocká – Petřiny – Poliklinika Petřiny. V úseku Divoká Šárka – Nové Vokovice je nahrazena linkou 142. Zkrácení intervalů v pracovní dny.

119 Linka je zkrácena ke stanici metra Nádraží Veleslavín. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem a tramvajovými linkami.

131 Linka je ze zastávky Hanspaulka odkloněna k nové stanici metra Bořislavka. Ve směru Bořislavka zřízena zastávka Sušická.

142 Nové číslo pro sloučené dosavadní linky 214 a 225 vedené v upravené trase: Nové Butovice – Nad Malou Ohradou – Velká Ohrada – Luka – Stodůlky – Slánská – Reinerova – Staré náměstí – Sídliště Na Dědině – Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice. Obsluha Bílé Hory a Staré Ruzyně je nahrazena linkou 108. Nově metrobus. V úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice v provozu pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů.

161 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka. Ve zrušeném úseku je nahrazena metrem a tramvajovými linkami.

168 Linka je sloučena s linkou 216 do upravené trasy: Nové Butovice – Kodymova – Nemocnice Motol – Nemocnice Na Homolce – Vypich – Petřiny – Poliklinika Petřiny – Norbertov – Vozovna Střešovice – Bořislavka. Nově v provozu celodenně, celotýdenně, v úseku Nové Butovice – Poliklinika Petřiny v provozu pouze v pracovní dny do cca 21:00, v úseku Kodymova – Vypich v pracovní dny v provozu vložené spoje se zvýšenou kapacitou pro přepravu osob na invalidních vozících.

174 Linka je zkrácena do trasy Velká Ohrada – Vypich/Kukulova. Prodloužení intervalů celotýdenně. V úseku Vypich – Hradčanská nahrazena linkou 184. Nově provoz standardních vozidel.

179 Nová trasa: Kukulova/Vypich – Nemocnice Motol – Bucharova – Mládí – Luka – Raichlova – Řeporyjské náměstí – Třebonice. V původní trase (Nové Butovice – Letiště) nahrazena linkami 168, 184 a 191. V úseku Řeporyjské náměstí – Třebonice jede pouze část spojů.

180 Posílení provozu v úseku Sídliště Řepy – Zličín ve špičkách pracovních dnů.

184 Nová metrobusová linka v trase Velká Ohrada – Nové Butovice – Nemocnice Motol – Vypich – Břevnovská – Vozovna Střešovice – Hradčanská.

191 Linka je prodloužena po trase současné linky 179 o úsek Sídliště Petřiny – Divoká Šárka – Ciolkovského – OC Šestka – Letiště. Navíc je zřízena zastávka OC Šestka. Zkrácení intervalů celotýdenně, nově nasazeny standardní vozy. V úseku Ciolkovského/OC Šestka – Letiště jede pouze část spojů.

214 Linka je sloučena s linkou 225 a přečíslována na 142.

216 Linka je zrušena sloučením s linkou 168.

218 Linka je zrušena (Dejvická – OC Šestka) a nahrazena metrem a linkami 142 a 191. Výrazně je tím posílen provoz mezi metrem A a sídlištěm Na Dě-

dině oproti současné lince 218.

225 Linka je sloučena s linkou 214 a přečíslována na 142.

264 Linka je prodloužena o úsek Bílá Hora – Vypich – Petřiny. V úsecích Zličín – Sídliště Řepy a Bílá Hora – Petřiny v provozu pouze v pracovní dny cca od 6:00 do 18:00.

555 Školní linka je vedena v nové trase Jenerálka – Břetislavka – Nádraží Podbaba – Na Santince – Dejvická.

H2 Linka je zrušena (Florenc – Sídliště Stodůlky) a nahrazena linkou 168, pro cesty dále metrem či linkami 180 a 184.

 

Příměstské linky

312 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka. Zrušena zastávka Tuchoměřice, kulturní dům.

316 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.

356 Linka je zkrácena ke stanici metra Bořislavka.

 

 

Přejmenování zastávek:

původní název -> nový název linky

Bořislavka -> Na Pískách 20, 26, 51

Horoměřická -> Bořislavka A, 20, 26, 51, 131, 161, 312, 316, 356, 515

Obchodní dům Petřiny -> Petřiny A, 1, 18, 56, 108, 168, 191, 264, 510, 560

Petřiny -> Sídliště Petřiny 1, 18, 56, 108, 168, 191, 510, 560

 

Nové zastávky (na území hl. m. Prahy):

název -  charakter linky

Kukulova (jen směr Motol) - na znamení - 168, 174, 179, 180, 184, 301, 347, 352

Sušická - na znamení - 131, 515 (jen směr Bořislavka)

BUS: Dědina, K Letišti, Nad Džbánem, Nová Šárka, U Hangáru