Prahu 6 čeká letos konečně revoluce v parkování

náhled souboruZklidnění dopravy, zlepšení parkovacích podmínek pro rezidenty a rozšířená nabídka možností platby parkovného. To vše by měl přinést Praze chystaný nový systém zón placeného stání (ZPS). S jeho realizací se začne už letos. Praha 6 bude jednou z prvních městských částí, kde se se zaváděním nového systému začne.

Přesný oficiální časový harmonogram zatím není znám. Neví se zatím ani přesně, kolik budou řidiči za parkování platit. "Nebude-li nikdo z účastníků výběrových řízení napadat výsledného dodavatele, lze očekávat spuštění regulovaných zón placeného stání v říjnu. Tomu samozřejmě budou předcházet přípravné práce. Městská část Praha 6 rovněž usiluje o spojení úvodní etapy s etapou následující. Zcela legitimně tak reaguje na zpoždění se zaváděním ZPS," popsala aktuální situaci mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Lepší parkovací komfort

„Základním cílem je získání nástroje, který umožní provádět pružnou regulaci dopravy. Primárně jde tedy o ochranu občanů, majících v dané lokalitě trvalý pobyt, abonentů, majitelů nemovitostí a zlepšení podmínek pro návštěvníky a dopravní obsluhu daného území,h shrnuje smysl chystaných změn Barbora Lišková. Změny by se podle mluvčí TSK měly projevit nejen v lepším parkovacím komfortu obyvatel s trvalým bydlištěm, ale také v omezení počtu aut, jejichž řidiči marně hledají parkovací místo.

Regulace parkování nebude celoplošná. Zaměří se především na lokality doporučené experty na základě výsledků dopravních analýz. „V úvahu je například brán též předpoklad, že po prodloužení trasy metra A dojde ke zvýšení atraktivity území okolo nových stanic metra a regulace bude potřebná i zde. Cílem tedy není bezhlavé zavádění zón placeného stání, ale jen regulace řešící problém s parkovacími místy tam, kde jiné možnosti nejsou,” dodává Lišková. „Se zavedením zón se Praze 6 uleví. Sníží se počet Středočechů, kteří do Prahy dojíždějí autem. Více se začnou využívat také existující placená parkoviště. Tím se zvýší počet míst pro rezidenty.

Zvýší se také bezpečnost v ulicích, neboť klesne počet špatně parkujících aut, která brání v dobrém rozhledu,” řekla k plánovanému zavedení Petra Kolínská (SZ), místostarostka Prahy 6 zodpovědná za dopravu.

Zastupitel René Pekárek (ČSSD) vytýká předchozímu vedení hlavního města, že řešení problémů s parkováním dlouhodobě odkládalo. „Nedostatek parkovišť byl i podkladem pro žádost o zavedení regulace parkování, schválené napříč celým politickým spektrem, kterou MČ Praha 6 uplatňuje na hl. m. Praha již od roku 2008. Bývalé vedení hlavního města vytrvale odsouvalo rozhodnutí o zónách placeného stání. O nekompetentnosti svědčí i to, že nejsou zavedeny ve chvíli, kdy je uváděno do provozu prodloužení metra A. Náš jednoznačný požadavek je zavedení smíšených zón placeného stání, a to v takové podobě, aby je mohli plně využívat všichni občané Prahy 6,” říká zastupitel.

Tři barevné zóny i platba mobilem

A jak konkrétně bude nový systém zón placeného stání fungovat? Především přinese rozčlenění parkovacích stání do tří barevných zón. Takzvaná rezidentní modrá zóna bude určena pro neomezené parkování rezidentů či abonentů a časově i tarifně omezené parkování návštěvníků. Smíšená fialová zóna bude vyhrazena pro neomezené parkování rezidentů a abonentů a časově omezené placené parkování návštěvníků. Oranžová zóna bude sloužit výhradně pro návštěvníky, jimž umožní časově omezené placené parkování.

Úplnou novinkou bude možnost úhrady parkovného, kromě již dobře známých parkovacích automatů, také pomocí „virtuálních platebních hodin“, tedy aplikace pro chytré mobilní telefony. Bude ovšem také možné platit i prostřednictvím internetu. K tomu bude sloužit dodatková tabulka s QR kódem a specifikací konkrétní oblasti, kde je vozidlo zaparkováno.

Dojde také ke změnám v identifikaci držitelů parkovacích oprávnění. V oblastech, kde již byly ZPS realizovány, je identifikace oprávněnosti k parkování prováděna pouze pomocí Parkovací karty, či parkovacího lístku, umístěného za předním sklem vozidla. „Nově bude identifikace prováděna „čtením“ registračních značek daného vozidla. A to zejména automaticky, pomocí mobilních technologií, umístěných ve vozidle kontroly. Dále rovněž ručním zadáváním RZ do mobilních zařízení,” dodává Barbora Lišková.

„Některé dílčí a spíše technické detaily projektu ZPS jsme již zachytili, ale na komplexní představení projektu stále společně s občany čekáme," říká Alan Zubr (ODS), místopředseda dopravní komise.

Nového systému parkování by se Praha 6 měla dočkat snad už letos.

Režimy zón placeného stání

Etapy zavádění zón placeného stání

Úvodní etapa – plán realizace 2015

■ Modrá (rezidentní) cca 900 míst

■ Fialová (smíšená) cca 300 míst

■ Oranžová (návštěvnická) cca 330 míst

1. etapa plán realizace 2015

■ Modrá (rezidentní) cca 4 350 míst

■ Fialová (smíšené) cca 3 900 míst

■ Oranžová (návštěvnická) cca 440 míst

(Poznámka: Vzhledem ke zpoždění v realizaci úvodní etapy je možné, že dojde ke sloučení obou etap v jednu.) Zdroj: TSK