Radnice zrušila plány na stavbu bytového komplexu

Praha 6 ustoupila od záměru stavět rozsáhlý bytový komplex na ulici Rakovnická. Ve čtvrtek 26. března vedení radnice přijalo usnesení, jímž tento projekt definitivně pohřbilo. Proti stavbě se v minulosti zvedla vlna odporu. Petici, požadující zrušení tohoto záměru, loni podepsaly stovky obyvatel.

"Radnice se jednoznačně rozhodla vyjít vstříc požadavkům občanů a projekt zrušila," potvrdil radní Jaromír Vaculík (TOP 09, zodpovědný za majetkovou a investiční politiku Prahy 6). Bytový komplex Rakovnická - Stochovská měl zahrnovat téměř sedmdesát, většinou malometrážních bytů. "Realizace záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická by představovala vyjádření nezájmu, nedostatečné zodpovědnosti a mocenského postoje vůči stávajícím občanům Ruzyně, ale i nezodpovědnost za životní podmínky pro potenciální uživatele nové výstavby. Zásadním způsobem by narušila celkový život všech občanů Ruzyně i přilehlých částí," argumentovali obyvatelé lokality ve své petici.

Podle radního Vaculíka Praha 6 změnila své strategické priority v této lokalitě. "Plánujeme zpracovat regulační studii území za účelem získání limitů a regulace tohoto území, tak aby případnou novou zástavbou nedošlo k neúměrné zátěži území a poškození stávající obytné kvality lokality," dodává radní. V současné době probíhají jednání s místními občany a spolky o vhodném dalším využití pozemku. Ve hře je jeho možné využití pro výstavbu mateřské školky či objektů občanského vybavení.