Dobrá chůva pomůže rodičům i dětem

Jak být dobrou chůvou, či pečující osobou je otázka, na kterou se v těchto dnech snaží najít odpověď dvacítka zájemců a zájemkyň o práci ve službách péče o děti. Během letošního dubna zahájila v Praze 6 rekvalifikační vzdělávání v oboru pečovatel/pečovatelka pro malé děti dvacítka osob.

Školení pořádá nevládní organizace Prostor pro rodinu, která se zabývá vzděláváním a poradenstvím v oblasti slaďování práce a rodiny. Zájemce o rekvalifikaci v péči o děti kromě lásky k dětem spojuje také věk nad 50 let a potřeba najít nové pracovní a třeba i životní uplatnění. Rozhodli se proto využít možnosti bezplatně se zapojit do projektu „Práce v Praze je i po padesátce“, který realizuje Prostor pro rodinu, o.s. v Thákurově ulici na Praze 6 a financuje Evropský sociální fond a Magistrát hl. m Prahy v Operačním programu Praha Adaptabilita.

Projekt chce pomoci nejenom osobám nad padesát let, které si přejí doplnit vzdělání a uplatnit se tak na pracovním trhu, ale také rodičům, kteří si plánují vrátit do práce a sladit svůj pracovní a rodinný život.

„Vítáme, že i osoby ve středním věku si uvědomují důležitost kvalitního vzdělání v oblasti péče o nejmenší děti a zajímají se o nové trendy ve výchově. Je skvělé, že se mezi nimi najdou i muži, kteří by se rádi uplatnili v této oblasti tak, jak je to běžné i v zahraničí,“ sděluje ředitelka Prostoru pro rodinu Karolina Nedělová. „Kurs jsme koncipovali tak, aby byl hodně praktický a zároveň motivační. Jako mentorky jsme přizvaly osobnosti, které jsou expertkami na oblast životního cyklu a péče o děti, například socioložku Jiřinu Šiklovou a pedagožku Evu Opravilovou, která je zakladatelkou vysokoškolského vzdělávání v předškolní pedagogice v Čechách,“ doplňuje projektová manažerka Magda Šimonová.

Více o možnostech vzdělávání v péči o děti na www.prostorprorodinu.cz.Prostor pro rodinu,o.s. je nezisková organizace, která pracuje s rodiči, pečujícími osobami a zaměstnavateli a poskytuje vzdělávání.