Občané mohou pomoci vybrat místa pro cyklostojany

Na území Prahy se plánuje rozšíření počtu míst, na nichž mohou cyklisté bezpečně odstavit svá kola. Obyvatelé Prahy 6 mohou sami pomoci k vytipování nejvhodnějších prostranství pro umístění cyklostojanů. Do 21. června mohou oddělení dopravy a komunikací doporučit nejvhodnější lokality.

“Městská část Praha 6 obdržela v letošním roce výzvu k možnosti instalace cyklistických stojanů. Jelikož je v našem zájmu umísťovat stojany tam, kde budou využívány, rádi bychom zapojili všechny, kterým chybí na území Prahy 6 místo pro zaparkování kola. Jedná se o stojany typu obráceného písmene „U“, které jsou již instalovány například na Dejvické ulici či před budovou úřadu,” vybízí veřejnost ke spolupráci Jiří Beneš z oddělení dopravy a komunikací MČ Praha 6.

Obyvatelé Prahy 6 mohou veřejná prostranství, vhodná k instalování stojanu, doporučit zasláním žádosti s předmětem „Cyklostojan na Praze 6“ na e-mailovou adresu: jkaderabkova@praha6.cz.

Ve zprávě je nutno uvést co nejpřesnější specifikaci (např. vyznačené místo v mapě), požadovaný počet stojanů (u jednoho stojanu lze zaparkovat dvě kola) a zpětný kontakt pro možnost doplnění informací.

 

 Co by mělo místo pro instalaci stojanu splňovat:

● umístění na dobře viditelném přístupném veřejném místě

● umístění mimo viditelné znaky podzemních inženýrských sítí

● dostatečná plocha pro odstavení kola (nesmí omezovat jiné uživatele veřejného prostranství)

● nenavrhovat umístění na vozovce