Praha 6 vyhlásila dotace na podporu ekologických aktivit

Půl milionu korun rozdělí radnice MČ Praha 6 na na ekologické aktivity v období od září letošního roku do konce roku 2016. Maximální výše jedné dotace činí 50 tisíc korun.

„Dotace jsou určeny pro ekologickou výchovu a vzdělávání, na osvětu, na péči o veřejnou zeleň a úklid, na ochranu přírody, přírodovědecký průzkum flóry a fauny a pro volné téma - procházky, na zapojení veřejnosti do ochrany a údržby životního prostředí,“ upřesňuje možnosti využití dotace radní Antonín Nechátal (SZ), zodpovědný za životní prostředí.

Kompletní informace a kritéria jsou zveřejněny na webových stránkách městské části v sekci dotace a granty. Žádosti se přijímají od 10. června do 9. července. Následně budou posuzovány a poté schvalovány radou městské části a zastupitelstvem.