Výzkum: Kontaminovanou vodou se nakazilo 18 tisíc lidí

Přes 30 tisíc obyvatel Dejvic a části Bubenče, včetně několika dalších tisíc jedinců, kteří do těchto částí Prahy 6 dojíždějí za prací nebo příbuznými, bylo vystaveno vlivu kontaminované vody. Mimořádná událost si vyžádala nasazení stovek lidí, kteří se podíleli na eliminaci rizik, spojených s možnou nákazou ze znečištěné vody. Jak ukázaly analýzy hygieniků, byla voda kontaminována nejen takzvanými koliformními bakteriemi, jejichž zdrojem jsou fekálie. Rozbory ukázaly, že obsahuje také noroviry.

Bleskový průzkum, který si zadala radnice, zjistil závažná fakta. Vyšlo najevo, že se infikovanou vodou podle dat shromážděných ke dni 1. června nakazilo přibližně18 tisíc lidí. K témuž dni bylo evidováno 1 260 lidí, kteří onemocnění související s kontaminovanou vodou mohou doložit lékařským potvrzením. „Praha 6 v tuto chvíli vyjednává o kompenzacích se společností Pražské vodovody a kanalizace (PVK) pro občany a podnikatele," potvrdila Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty. Podle vyjádření vedení PVK bude škoda hrazena pojištěním, část kompenzací bude PVK hradit ze svého rozpočtu. Vedení Prahy 6 potvrdilo, že v souvislosti s mimořádnou událostí podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Stejný krok se chystá učinit také PVK.

Dle vyjádření ředitele PVK, které poskytl v pondělí 1. června, je nejpravděpodobnější příčinou znečištění pitné vody v Praze 6 průsak ze splaškové kanalizace, která byla proti všem předpisům umístěna nad vodovodním řadem, který leží asi 7 metrů pod zemí. Lokalita se nachází ve Střešovicích a k technicky nestandardnímu řešení, jež patrně má znečištění na svědomí, došlo zřejmě během výstavby v 70. letech. Odběry vzorků vody určených ke kontrole proběhly v pátek 22. května večer. Kultivací lze patogenní organismy, například bakterii Escherichia coli prokázat až po 30 hodinách. Mikrobiologická laboratoř tedy mohla nákazu potvrdit až během nedělního dopoledne.

„V sobotu večer jsem šel na koncert, kde se mi během chvíle udělalo velmi špatně. Naštěstěstí jsem seděl na kraji řady, takže jsem mohl okamžitě vyběhnout a běžet na toaletu. Dostal jsem záchvat zvracení, průjem. Byl jsem rád, že jsem se vůbec nějak dokázal dostat domů. Trvalo to až do pondělí, ale k lékaři jsem nešel, léčil jsem se dietou, hořkým čajem," líčí osobní zkušenost s nákazou devětašedesátiletý obyvatel Dejvic

 

 

Praha 6: Starostovo poděkování všem

Rád bych poděkoval všem za rozvahu a klid v kritické situaci s kontaminovanou pitnou vodou v oblasti Dejvic a části Bubenče, kterou Česko nezažilo od 70. let 20. století. Poděkování za trpělivost patří nejen všem obyvatelům, které tato komplikace zastihla, ale i těm organizacím a firmám, jež nám pomáhaly vyřešit tento nouzový stav. Mé uznání patří i všem těm bezejmenným lidem, kteří v rámci sousedské výpomoci pomohli druhým vynést kartony balené vody v objektech, kde není k dispozici výtah.

Děkuji zároveň všem školkám a školám, které s radnicí skvěle spolupracovaly, restauracím a ostatním provozovnám i Městské policii Prahy 6, Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy, Sboru dobrovolných hasičů v Nebušicích, Národní technické knihovně, občanskému sdružení K srdci klíč, Café 131, bez jejichž pomoci bychom tuto svízelnou situaci zvládali podstatně hůř, a děkuji rovněž městu Kladno za zapůjčení deseti cisteren.

V neposlední řadě patří mé díky firmám Coca-Cola, Karlovarské minerální vody a Ondrášovka, které nám zdarma a v potřebném množství po celou dobu zajišťovaly balenou pitnou vodu.

Jak jsem slíbil, v pátek 29. května začala radnice Prahy 6 vyhodnocovat všechna vydaná opatření i učiněné kroky a postupy během této krizové situace. Následně hned v pondělí bylo zahájeno další jednání s Pražskými vodovody a kanalizacemi o způsobu a možnostech odškodnění co největšího počtu obyvatel z postižené oblasti, včetně všech opatření, aby se podobná situace už neopakovala.

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6