Akce „donáška balené vody domů zdarma“ pokračuje

Přihlášeným seniorům a hendikepovaným přinesou vodu v sáčcích až do bytu.

Když neteče voda, je to nepříjemné, a to zvláště pro seniory nebo hendikepované spoluobčany, kteří si vodu z přistavených cisteren mohou opatřit jen s velkými obtí-žemi. Příjem tekutin je důležitý v každém věku. Ve stáří může jejich nedostatek způ-sobit i celkový kolaps, protože organizmus je citlivější např. i vlivem léků nebo kvůli inkontinenci. Navíc senioři mohou mít i snížený pocit žízně. Zajištění dostateč-ných zásob vody v domácnosti je pro tyto skupiny obyvatel životně důležitý.

Právě proto byl vymyšlen projekt Praž-ských vodovodů a kanalizací (PVK), do kterého se zapojily i Úřad městské části Prahy 6 a Český červený kříž. Jeho pra-covníci přinesou balenou pitnou vodu v praktických sáčcích až domů – samozřejmě zdarma. Při návštěvě se vždy prokáží identifikačními průkazy. Speciální dvoulitrové hygienické sáčky a celý proces plnění vody i její distribuce podléhají pokynům hygienika hlavního města Prahy. Sáčku dostanou občané tolik, kolik bude potřeba úměrně délce havárie.

Pokud v některé z oblastí šestého pražského obvodu nepoteče voda déle než 5 hodin, občané budou samozřejmě jako obvykle zásobováni pitnou vodou z cisteren. Tiskopis lze získat i odevzdat v informačních kancelářích úřadu.

Najdete ho také na internetových stránkách www.praha6.cz. Podrobné informace získáte telefonicky na čísle 220 189 765 v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin.Upozorněte na tuto možnost i vaše rodiče či prarodiče, kteří ji určitě uvítají!