Bělohorská bude příjemnější

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) v těsné spolupráci s MČ Praha 6 zpracovává koncepční studii - podklad pro budoucí revitalizaci ulice Bělohorská.

Město reaguje na participační akce 2013 a 2014, kde se projevila touha po zpracování komplexní studie, která bude řešit veřejný prostor ulice jako celek a umožnila soužití všech funkcí, které Bělohorská plní, se zaměřením na obytnou kvalitu.

2. 9. byl v této věci Radou hlavního města (v srpnu Radou MČ Praha 6) schválen návrh Memoranda, kterým se hl. m. Praha, MČ Praha 6 a IPR Praha zavazují ke spolupráci na utváření podmínek pro kvalitní rozvoj tohoto významného veřejného prostranství. Znění Memoranda je na webu Prahy 6 v sekci Aktuality. Počítá i se zapojením veřejnosti do diskuze o budoucnosti tohoto významného pražského bulváru. Za tuto oblast je zodpovědný radní Martin Polách (ANO).

Účast obyvatel

Město a IPR plánují další zapojení obyvatel sousedství Bělohorské ulice. V říjnu proběhne setkání nad mapou a cykloprojížďka, kde budou obyvatelé moci vyjádřit své názory na současný stav a představy o budoucnosti tohoto území, jeho konkrétních míst a problémů, jako veřejný prostor u zastávky Drinopol, točna Malovanka, umístění zastávky Malovanka, prostupnost u plánované budovy Multifunkčního operačního střediska Malovanka, infrastruktura pro cyklodopravu nebo dostatek zastíněných míst ve veřejném prostoru. V rámci akce Zažít Břevnov jinak (19. 9. od 14:00) na Drinopolu se seznámí se s termíny postupu prací na koncepční studii. Konkrétní termíny akcí jsou webu MČ P6.