Kauza Bořislavka

náhled souboruRadnice Prahy 6 na základě výběrového řízení zadala agentuře Mindbridge provedení průzkumu veřejného mínění v lokalitě Bořislavka. Jeho cílem bylo zjistit momentální postoj obyvatel k poslední variantě projektu centra Bořislavka.

Průzkum odpověděl na řadu otázek, přičemž velice překvapivé zjištění bylo, že velké procento obyvatel této lokality o projektu dosud neslyšelo. Chceme proto v Šestce celý vývoj kolem této stavby zrekapitulovat.

Co bylo

Brzy po sametové revoluci získává atraktivní, ale poměrně nesnadno zastavitelný pozemek mezi ulicemi Liberijská, Kladenská a Horoměřická na Bořislavce soukromý majitel. Poprvé v roce 1991 se hovoří o jeho zástavbě. Od té doby byl pozemek vícekrát přeprodán, obehnán plechovou ohradou a v jakýchsi vlnách přitahoval pozornost médií a veřejnosti, aby zase usnul tvrdým spánkem. To podle toho, zda majitelé deklarovali jeho zástavbu, na kterou pak rezignovali. Až v roce 2006 se občané seznamují s projektem Shopping and Office Centrum, na jehož výstavbu dostává developer stavební povolení. Měl zde postavit masivní, poměrně monolitický objekt. Ale ani on nestaví a spolu se stavebním povolením prodává v roce 2012 pozemek jiné developerské skupině – KKCG. Ta by mohla okamžitě začít stavět – pro stavbu jsou platná veškerá úřední povolení. Nový majitel však považuje koupený a povolený projekt z roku 2006 za morálně zastaralý, předimenzovaný a nevyhovující jeho potřebám, ale i potřebám místních obyvatel. Vypisuje tedy soutěž na nový projekt, oslovuje deset významných ateliérů – českých i zahraničních a odborná porota vybírá vítěze – je jím český ateliér Aulík Fišer Architekti s konceptem čtyř skleněných krystalů. Developer musí požádat Stavební úřad v Praze 6 o změnu územního rozhodnutí, o schválení změny projektu. K takovému řízení se mohou svými připomínkami připojit tzv. dotčené strany – jednotlivci, občanská sdružení, instituce, městská část. A k mnoha takovým připomínkám, které musí Stavební úřad posoudit a řešit, došlo.

Zachraňte Bořislavku!

Několik obyvatel, respektive obyvatelek, žijících v těsném sousedství – přímo naproti ve vilách na Evropské, organizuje petici pod heslem „Zachraňte Bořislavku“, v níž vyslovují zásadní výhrady proti celé stavbě, její hmotnosti, výšce, architektonickému řešení a budoucímu využití a provozu, ztrátě zelené plochy. Neformálním mluvčím těchto protestujících je paní Jana Štumpová Konicarová, která poslední průzkum veřejného mínění považuje za účelově zmanipulovaný, přestože její petiční výbor sám požádal nezávislé sdružení agentur pro výzkum veřejného mínění Simar o jakýsi audit, kde bylo auditorem konstatováno, že průzkum proběhl zcela standardně. Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, (TOP 09) nabídl autorkám petice, že se mohou k průzkumu vyjádřit prostřednictvím Šestky. Redakce autorky oslovila a dostala příslib, že vyjádření dostane do říjnového čísla.“Co já pamatuji, tak je tady už dvacet let nevábná ohrada, která ohraničuje jakýsi úhor, o který se nikdo nestará. To není zeleň, to je ostuda a hodně lidí uvítá, že se tady po všech tahanicích něco postaví, i když hodně z nás rozhodně netančí nadšením“, řekl nám Jan Málek, který bydlí také nedaleko pozemku. Známý historik architektury a velký znalec zástavby Hanspaulky a Baby, architekt Zdeněk Lukeš k tomu říká: „Nový majitel pozemku se rozhodl neakceptovat projekt svého předchůdce na – nejen podle mého názoru – předimenzovanou stavbu a vypsal mezinárodní vyzvaný konkurs, kterého se zúčastnila řada špičkových evropských studií. Ve dvoukolovém měření sil nakonec zvítězilo renomované pražské studio Aulík Fišer Architekti. Jejich návrh ocenila porota, složená z respektovaných expertů, jíž jsem byl členem, především za citlivý přístup k urbanismu. Místo jedné velké budovy navrhli několik menších staveb, které tvoří přechod mezi třemi urbanistickými typy, jež se v této lokalitě setkávají – vil na Hanspaulce, činžáků z první republiky a panelového sídliště. Porota rovněž ocenila, že nejde jen o administrativní objekty, ale že jsou zde obchody, kavárny, služby a přímé napojení na stanici metra. Upřímně řečeno jsem byl dost zklamaný z reakcí veřejnosti. Představa, že mimořádně cenná stavební parcela nebude zastavěna, je naivní, je spíše náhoda, že k tomu nedošlo už dávno. Jsem přesvědčen, že lidé si nový areál oblíbí a budou tam často chodit – pracovat nebo nakupovat, či navštěvovat kavárny a restaurace v kultivovaném prostředí.“

Radnice reaguje

Zmíněná petice směřovala na různé adresy a v prvé řadě samozřejmě na radnici Prahy 6. Rada zastupitelstva se stížnostmi a peticí občanů zabývala opakovaně a mnohé připomínky občanů projednávala přímo s investorem. Své poslední stanovisko vyslovila ve svém usnesení z 22. 7. 2015, kde souhlasí se změnou územního rozhodnutí, avšak požaduje podmiňující investice – průjezdnění Kladenské ulice směrem do centra Dejvic a finanční spoluúčast na parkových úpravách a samozřejmě opravu všech chodníků a souvisejících veřejných prostor. Rada také konstatovala, že MČ Praha 6 nemá příliš prostoru pro uplatnění zásadních požadavků, protože celý projekt je v souladu s platným územním plánem.

„Do procesu projednávání jsme vstoupili trochu pozdě, investor si toho byl vědom, na stole měl kladná stanoviska k záměru, která mu v procesu projednávání vystavila legitimně platná legislativa. Praha 6 ve svém stanovisku mohla na veškeré nedostatky pouze upozornit, a to také udělala. V tuto chvíli nemáme možnost s podobnými případy cokoliv dělat, než se podaří změnit nastavené praktiky v legislativních pravidlech“, říká místostarostka Eva Smutná (TOP 09).

Na určitou nespokojenost místních obyvatel reagoval také spoluautor projektu, architekt Jan Aulík: „Každý zásah do prostředí, na které jsou lidé zvyklí, vyvolává určitý rozruch, emoce. A to i tehdy, když to prostředí není úplně v pořádku a ona změna může přinést zlepšení. To je i případ Centra Bořislavka – ulice Evropská je v současném stavu spíš motorová komunikace než městská ulice a přestože nový návrh přináší řadu městských kvalit a zlepšení zejména pro pěší, není některými skupinami lidí vítán. „Nechápu ale námitky, že návrh je předimenzovaný – ze všech relevantních podkladů v projektu je přeci jasné, že tomu tak není. V průběhu ulice Evropské z Vítězného náměstí až do Vokovic jsou stavby nejrůznějších měřítek a Centrum Bořislavka se pohybuje promyšleně a odpovědně mezi nimi."

Jaromír Vaculík, radní za TOP 09, situaci rovněž komentuje: „Naprosto rozumím přirozeným nejistotám obyvatel, kteří žijí v těsné blízkosti nově vznikajícího multifunkčního administrativního centra Bořislavka. Jedná se o velmi dobře známý fenomén, který bývá v anglofonním světě někdy označován akronymem NIMBY (not in my backyard – na mém dvorku ne!). Ten se projevuje apriorní nedůvěrou vůči jakýmkoliv změnám prováděným v našem nejbližším okolí a ovlivňujícím tak náš každodenní život (byť by se jednalo i o změnu k lepšímu).

Co bude

V současné době leží žádost developera KKCG spolu s připomínkami dotčených stran na Stavebním úřadu Prahy 6. Jeho vedoucí, Petr Malotín, nám stručně řekl: „Dvěma účastníky v územním řízení byla vznesena námitka tzv. systémové podjatosti a potrvá tedy ještě nejméně dva měsíce, než bude možné rozhodnout ve věci samé, tedy o změně územního rozhodnutí.

“Když jsem se jako novinář pohyboval v lokalitě Bořislavky a hovořil jsem s lidmi na ulici, v hospodě, s majiteli obchodů a poskytovateli služeb, chtěl jsem jejich názory zaznamenat do jakési miniankety. Nenarazil jsem ale na nikoho, kdo by byl ochoten zveřejnit svůj názor spolu se svým jménem a případně portrétem. Z těchto hovorů jen pro mne jasně vyplynulo, že se lidé částečně obávají změny, že se ale na druhou stranu těší na zajímavé prostředí a především na novou nabídku obchodů, služeb, kultury. Mnozí z nich naznačili, že by se hlavně již nemělo přešlapovat beze smyslu na místě.

„Za sebe musím konstatovat, že vítám skutečnost blížící se realizace zastavění tohoto neutěšeného území Prahy 6, které je v tomto stavu již téměř padesát let. I když mohu s některými parametry stavby, která má však platné stavební povolení, nesouhlasit a určitě bych uvítal například její snížení, musíme respektovat platná rozhodnutí. Chápu negativní postoj občanů k jakékoliv změně, ale dle mého názoru zde výrazně převyšují klady nad zápory. Dotčená oblast má značný deficit kvalitních obchodů a služeb, protože i ty stávající za posledních pětadvacet let téměř vymizely. Právě to by mělo Centrum Bořislavka vyřešit a to si také žádají občané v okolí, což potvrdil i průzkum veřejného mínění," komentuje Jiří Lála, předseda poslaneckého klubu ODS. Vzpomněl jsem si přitom na podobnou situaci, podobné reakce obyvatel, když se stavěl komplex firmy Siemens, kousek pod Bořislavkou. Vyrostl na místě, kde byly rovněž nevábné ohrady, za nimi provozovny, hasičárna, nepořádek. Za Siemensem vznikl krásný park se sochami a dětským hřištěm, před budovou do Evropské je stromořadí. Dnes panuje všeobecná spokojenost. Zase z jiného úhlu vidí problematiku urbanista Jan Trejbal: "Celý život žiji na Hadovce, skutečně jen pár desítek metrů od nového centra, kterým by se Bořislavka jistě velmi ráda stala jako pocitovědiagonální opozitum nedokončeného Kulaťáku, jako alternativa uvadlé občanské vybavenosti sídliště Červený vrch. Z mého okna od roku 1998 koukám na jiný administrativní komplex – Siemens, který ve své době představoval mikrourbánní a designový vrchol v tvorbě administrativních budov. Zestárnul, ale podstatnější je fakt, že se stále více vyprazdňuje a některé části jsou dlouhodobě mrtvé. Nepochybuji, že se bude za patnáct let Centrum Bořislavka stejně tak potýkat s podobnými trápeními.“ To je pohled urbanisty do vzdálenější budoucnosti.

Tiskový mluvčí investora Václav Sochor nás informoval, že jsou připraveni zahájit stavbu okamžitě po vydání potřebných rozhodnutí. Pokud se tak stane ještě letos, mohl by být celý komplex zprovozněn v roce 2017.

Stručně o stavbě

Vítězný návrh přináší komplex čtyř plně prosklených krystalů, které na rozdíl od předešlého návrhu umožňují více průchodů mezi budovami a nevytvářejí do Evropské třídy monolitní bariéru. Naopak působí jako solitéry s dostatečnými odstupy, které umožňují průhledy i z domů na protější straně a poskytují skvělé možnosti pro atriové uspořádání interiérů i exteriérů. V parteru vznikne lokální náměstí. Pro jeho umístění je nejdůležitější jeho přímý kontakt s hlavní – Evropskou třídou. Náměstí bude umístěno tak, že z něho budou krásné výhledy na panorama Prahy, a přitom je posazeno v úrovni, ze které bude možný bezbariérový přístup do stanice metra – bez schodů, eskalátorů a výtahů. Celé okolí má pohltit zeleň, parkové úpravy, vzniknou malá náměstíčka a zeleň se objeví i na prosklených fasádách.

Stavba samotná má asi z 60 % sloužit administrativě a 40 % mají zaujímat obchody, služby, restaurace, kavárna, výstavní plochy, lékárna, ordinace, komunitní centrum, prostor pro art kino, jedná se o umístění pošty. Má být zajištěno i parkování s možností pronajmout si zde stání pro automobil pro místní obyvatele. Bude velice zajímavé, jak v praxi bude fungovat neobvyklý prvek propojení rušné Evropské třídy a obytné Kladenské ulice, jejíž úroveň se nachází o 7–14 metrů níže. Z vizualizací a projektů se jeví, že se s tímto problémem architekti vyrovnali skvěle. Věřme, že zde vznikne oblíbený a útulný makrosvět pro místní i návštěvníky a Praha 6 bude obohacena o nepřehlédnutelný komplex soudobé moderní architektury.

Varianta “Původní povolená stavba” minimální průhledy z Evropské ulice, malý veřejný prostor nevhodně orientovaný do Evropské ulice

 

Vizualizace, srovnávací studie: Aulík, Fišer - architekti