Noví čestní občané

Celkem šest osobností získalo letos čestné občanství Prahy 6. 

Čestná občanství uděluje městská část každý rok v rámci Dne Prahy 6 jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné umělecké výkony. Čestné občanství je udělováno od roku 2002. Obě ocenění byla předána už počtrnácté v Hotelu International Praha.

Novými nositeli tohoto titulu se stali in memoriam český malíř, grafik, filmový scenárista a režisér František Vláčil, in memoriam generál Karel Kutlvašr, in memoriam český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský, scenárista a výtvarník Zdeněk Smetana, český neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK Vladimír Beneš a český katolický kněz, bohemista, lingvista a pedagog Petr Piťha. Cenu Městské části Praha 6 pro rok 2015 získali bývalý československý atlet, diskař Imrich Bugár, český hudební skladatel Jan Hanuš a československý cestovatel a publicista Jiří Hanzelka.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, CSc.
*30. července 1953 v Praze

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni absolvoval Vladimír Beneš v roce 1978. Profesorem byl jmenován o 24 let později. Působí také ve funkci předsedy České neurochirurgické společnosti a viceprezidenta Evropské asociace neurochirurgických společností, od září 2011 jako prezident. Zároveň vede subkatedru neurochirurgie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Zdeněk Smetana
*26. července 1925, Praha

Během německé okupace, po uzavření vysokých škol, studoval Zdeněk Smetana výtvarné umění u soukromých pedagogů. Původně vyučený rytec, žák profesora Cyrila Boudy, začal po válce spolupracovat se studiem Bratři v triku. Za svůj život vytvořil mnoho postaviček a podílel se na animaci oblíbených českých večerníčků. Mezi nejznámější z nich patří Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček, Štaflík a Špagetka.

Imrich Bugár
*14. dubna 1955, obec Ohrady (poblíž města Dunajská Streda)

K hodu diskem přitáhl Imricha Bugára ještě na základní škole tamní trenér. V 15 letech vyhrál okresní přebor v Dunajské Stredě výkonem 31,14 metru. 1. 10. 1974 zamířil do Dukly Praha, oddílu, kterému zůstal celoživotně věrný. Bugárův osobní rekord je 71,26 metrů z roku 1985. 2012 je také místopředsedou pro sport v Českém klubu olympioniků.

prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c.
*26. března 1938, Praha

Petr Piťha vystudoval český jazyk, obecnou lingvistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Soukromě pak vystudoval katolickou teologii, na kněze byl tajně vysvěcen roku 1969 v Nizozemsku. Do roku 1990 působil na MFF UK a zasloužil se o zrod oboru matematická lingvistika. Za své dílo obdržel řadu ocenění, mimo jiné New Europe Prize a Komenského medaili UNESCO.

Jiří Hanzelka
*24. 12. 1920 ve Štramberku
†15. 2. 2003

Po maturitě Jiří Hanzelka nastoupil na Vysokou školu obchodní v Praze, studia ale dokončil až po válce. Na škole se seznámil s Miroslavem Zikmundem a spolu se jako kamarádi rozhodli podniknout cestu kolem světa. Jiří Hanzelka se postavil proti sovětské okupaci, podepsal Chartu 77. Z Prahy se odstěhoval do jižních Čech. Na veřejnosti se objevil až po roce 1989.

Karel Kutlvašr
*27. ledna 1895, Michalovice
†2. října 1961, Praha

Absolvent obchodní školy Karel Kutlvašr se už v 19 letech přihlásil do České družiny, zakládající jednotky budoucích československých legií. Po Únoru 1948 byl z armády propuštěn, v prosinci 1948 dokonce zatčen. Byl obviněn z velezrady a roku 1949 odsouzen na doživotí. Plně rehabilitován byl Karel Kutlvašr teprve po listopadu 1989. In memoriam byl povýšen na armádního generála a byl mu udělen Řád Milana Rastislava Štefánika.

Jan Hanuš
*2. května 1915, Praha
†30. července 2004, Praha

Svou první skladbu napsal Jan Hanuš v roce 1936. Ve svých kompozicích navázal na českou hudební tradici Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Jeho celoživotní tvůrčí zájem o duchovní hudbu vyvrcholil ve skladbě Rekviem. Mimo jiné spoluzaložil hudební nakladatelství Panton. Získal řadu státních uznání v době komunistického režimu, všechna ale po roce 1989 vrátil. V roce 1989 obdržel také Cenu Bedřicha Smetany.

František Vláčil
*19. února 1924, Český Těšín
†28. ledna1999, Praha

František Vláčil se o film zajímal už během studia dějin umění a estetiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1994 Vláčil obdržel ocenění Český lev za celoživotní umělecký přínos českému filmu. V roce 2013 získal in memoriam Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

Jaroslav Heyrovský
*20. prosince 1890, Praha
†27. března 1967, Praha

Jaroslav Heyrovský studoval na Univerzitě Karlově, poté odešel na University College London, kde se zabýval fyzikální chemií. Roku 1922 objevil polarografii – metodu používající měření elektrického proudu. Za tento objev a rozpracování analytické polarografické metody v roce 1959 získal Nobelovu cenu za chemii. V roce 1951 Heyrovský spoluzakládal Polarografický ústav, v jehož čele stál do roku 1963. V roce 1982 po něm byla pojmenována planetka 3069 Heyrovský, v roce 1985 pak kráter Heyrovsky na odvrácené straně Měsíce.