Poctiví kontroloři se za průkaz nestydí

Pracovníci Českého statistického úřadu budou v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 navštěvovat domácnosti a zkoumat jejich energetickou spotřebu.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v přibližně 20 tisících domácnostech. Vlastní šetření probíhá od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření ENERGO 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.