Psi a lidé ve městě

Zastupitelstvo hlavního města Prahy připravilo návrh vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy. Vymezuje území pro volné pobíhání psů a území s úplným zákazem vstupu psů. Tato místa navrhnou městské části podle svých místních podmínek.

Návrh vyhlášky vyvolává vlnu diskuzí a názorů často velmi rozporných. K problematice se vyjádřili zástupci politických klubů zastupitelstva Prahy 6:

Martin Polách / ANO

Vnímám otázku této vyhlášky jako střet dvou stejně velkých názorových skupin pejskařů a lidí bez psů. Majitelé psů tvrdí, že jsou za svého psa již nyní zodpovědní a že sami dokáží vyhodnotit situace, kdy mohou psa volně pustit a kdy ne. Druhá skupina obyvatel bez pejsků vyhlášku v předloženém znění podporuje a snaží se docílit toho, aby nepotkali volně pobíhajícího psa na ulici, protože každý cizí pes je nevyzpytatelný a zpětně vyvozovaná zodpovědnost majitele je k ničemu, když pes pokouše malé dítě. Rozumím oběma skupinám. Jde jen o to, jestli se vydáme cestou dalších restrikcí a zákazů, nebo zvýšíme důraz na osobní zodpovědnost. Osobně preferuji svobodnější přístup. Myslím, že vyhláška by měla být přísnější ve výši pokut neukázněným majitelům psů. Odmítám ovšem některé hlasy volající po různém přístupu a dělení psů na bojová a „hodná“ plemena.

Marián Hošek / KDUČSL

Praha je tradičně místem, kde je z pohledu jiných metropolí vysoký počet psů. To přináší určité kouzlo, ale často i zlou krev – vznikají dva skoro až nesmiřitelné tábory napříč sociálními vrstvami. Dodržování pravidel nekonfliktního soužití je do značné míry problematické. Velice chápu mladé maminky, které se rozhodly v parku jasně vymezeném „bez psů“ označit místa s hovínkem praporky – a nebylo jich málo! Také rozumím potřebě vyběhnout se psem a mít možnost volného pohybu. Vím také, že většina pejskařů pravidla dodržuje, ale přesto je hodně těch, kteří si věci ulehčují nebo své mazlíčky prostě nezvládají. Problém vidím v dodržování pravidel a respektu k okolí. Proto v naší městské části převládl názor nevymezovat plochy pro volný pohyb psů, ale obráceně – určit místa, kde je jejich volný pohyb zakázaný a zároveň ale zpřísnit postih při nedodržení pravidel.

Jan Lacina / STAN

Žijeme naštěstí v liberální zemi, která má jako jednu z nejvyšších hodnot stanovenu svobodu. Je nepochybné, že svoboda jednotlivce vyžaduje zároveň osobní odpovědnost. To platí i o pohybu psů ve veřejném prostoru. Můžete vymýšlet sebepromyšlenější vyhlášky, mnohem důležitější ale je, aby si lidé uvědomovali, co je to vzájemná ohleduplnost. Otázkou tedy není na prvním místě volný pohyb psů, ale odpovědnost jejich majitelů. Máme tedy za to, že bohatě postačí, když hlavní město vyjmenuje, kam psi nesmí vůbec, a stanoví místa, kde by psi chodili na vodítku (např. volnočasový areál na Landronce ad.). Ostatní pohyb psů nedoporučujeme omezovat.

Antonín Nechvátal / SZ

V návrhu vyhlášky je požadováno vodění psů na vodítkách kromě ploch určených pro volné pobíhání psů – psi mají být pod kontrolou majitelů a ti mají zabezpečit, aby psi neomezili nebo neohrozili další osoby nebo zvířata. Psům má být zabráněno vstupu do kašen a okrasných nádrží, na prostranství dětských hřišť, hřišť pro seniory či cyklostezek. Zároveň mají být stanovena území s úplným zákazem pohybu psů. Praha 6 registruje 6 265 psů a neregistrovaných psů bude významné množství. V současné době jsou pro volné pobíhání psů vyčleněny plochy zeleně v rozsahu 27 hektarů. Odbor dopravy a životního prostředí připravil nový návrh ploch veřejné zelně v rozsahu 42 hektarů. Radnice uspořádala veřejnou diskuzi. Obě strany ideového sporu se nakonec shodly, že ani sebelepší obecní vyhláška není všespásná. Základem je totiž primárně odpovědnost majitelů psů.

Helena Briardová / KSČM

Pokud bude zajištěn dostatek zelených ploch, kde by lidé mohli psy pouštět volně, pak ve vyhlášce nevidím zásadní problém. Většina psů se potřebuje denně volně proběhnout. Ideální ale rozhodně není volné pobíhání psů po ulicích, zejména frekventovaných, kde jsou ohroženi jak oni, tak řidiči. Musíme také respektovat, že někteří lidé se psů bojí a někdy jsou to obavy oprávněné, protože zdaleka ne všichni majitelé své psy zvládají. Někteří se dokonce baví tím, že jejich pitbulové nebo podobná plemena nahánějí lidem hrůzu. V tom případě by bylo lepší znemožnit občanům, kteří psy takto zneužívají nebo s nimi jinak špatně nakládají, psy vlastnit. Musí se zkrátka najít vyvážený kompromis.

Jiří Lála / ODS

Návrh nové vyhlášky pražského magistrátu považuje za nepřiměřený byrokratický krok, kterým nelze plošně vyřešit problém pohybu psů v metropoli. Odpovědnost držitelů psů je navíc zakotvena v předpisech vyšší právní síly. Celé stanovisko najdete na www.odspraha6.cz.

René Pekárek / ČSSD

Není úplně jednoduché najít soulad mezi chovateli psů a těmi, co psi nemají. Jde o nalezení takového kompromisu, který také umožní, aby prostor pro volné pobíhání psů a bydlištěm chovatele nebyl především pro starší spoluobčany příliš veliký. Já však považuji za hlavní problém množství neuklizených psích exkrementů či nerespektování zákazu vstupu psů na dětská hřiště apod. Tedy nedodržování základních pravidel chování některými majiteli psů. A také zcela zbytečně vynakládané prostředky z rozpočtu městské části na úklid psích exkrementů.

Jaromír Vaculík / TOP 09

Z diskuze s občany, kterou městská část Praha 6 uspořádala dne 25. 8., mimo jiné vyplynulo, že stěžejním problémem není ani tak otázka bezpečnosti, ale spíše nepořádnost a nezodpovědnost některých majitelů psů. Lidé si především stěžují na neuklizené psí exkrementy. Tento problém ovšem nevyřeší navrhovaná změna vyhlášky. Ta je naopak oproti v současnosti platícím pravidlům nadbytečně restriktivní. Neustálé vydávání různých předpisů nebo vyhlášek bez jasné právní vymahatelnosti společnosti nesvědčí. Na místo kolektivní nezodpovědnosti je třeba apelovat na individuální zodpovědnost majitelů psů.