Slovo z radnice

Vážení občané Prahy 6, milí  přátelé, s příchodem nového školního roku vychází po prázdninové pauze i nové číslo Šestky. Jak je už na první pohled vidět, prošla výraznou  proměnou  –  vizuální i obsahovou. V průběhu léta jsme připravili otevřená výběrová řízení na nový design a výrobu. Naším cílem bylo získat pro Šestku atraktivnější obsah, vzhled a výhodnější podmínky nežli  dosavadní.

Součástí toho všeho byla i zevrubná srovnávací analýza rad- ničních novin a časopisů vydávaných v ostatních pražských městských částech. Šestka ze srovnání k naší nelibosti nevyšla nikterak slavně. Jako jediná měla povolenou inzerci v rozsahu 33 %, což z ní ve výsledku dělalo spíše jakési „béčko“ Annonce než seriózní radniční periodikum. Okolní radnice oproti tomu zpravidla dovolují mít ve svých časopisech jen 12,5 % podílu reklamy. Dalším užitečným zjištěním bylo, že mnohé městské části si inzerci zajišťují samy, bez zprostředkovatelských agentur. Rozhodli jsme se proto následovat dobré příklady našich kolegů a vydávat časopis vlastními silami a s rozumně vymezeným prostorem pro komerční inzerci firem a místních drobných  živnostníků. 

Do budoucna bude nadto Šestka vycházet na kvalitnějším papíře a s nápaditější grafikou. Půjde-li všechno podle našich představ, měla by být schopna si sama na sebe vydělat a sou- časně nepozbýt nic ze své informační pestrosti, inspirativnosti i ryzí praktičnosti. Pevně doufám, že se vám  bude  líbit.  Přeji vám krásné babí léto a dětem úspěšný školní rok.