Žáci se vrátili do škol

Do školních lavic 15 základních škol zřizovaných MČ Praha 6 nově usedá téměř 1100 prvňáků. Do mateřinek nově nastupuje 950 dětí, to je třetina kapacity školek. 

Přes léto byl v některých školách čilý pracovní ruch. „Praha 6 tradičně přes léto investuje prostředky v řádu desítek milionů korun do rekonstrukcí škol a školních hřišť,“ uvádí zástupce starosty Jan Lacina (STAN) a upozorňuje: „V příštích letech – na rozdíl od dřívějška – počítáme se zapojením evropských zdrojů. Jejich čerpání budeme věnovat mimořádnou pozornost.“ Zateplili jsme tři mateřské školky (MŠ Šmolíkova, MŠ Mládeže a MŠ Na Dlouhém lánu) a MŠ Juárezova bude mít novou zahradu, ZŠ Marjánka má zrekonstruované sociální zařízení a v některých třídách nové podlahy a stropy. Rekonstrukce sociálních zařízení proběhla také v ZŠ J. A. Komenského. V ZŠ Petřiny jih bylo přes léto doplněno nouzové

osvětlení, jedná se o první krok ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace, která proběhne v létě dalšího roku. Děti z MŠ Na Dlouhém lánu se budou do kompletně zrekonstruované školky (sociální zařízení, elektroinstalace, podlahy, atd.) vracet až v polovině září,“ dodává. Místo pro děti, které nemohou být do doby uvedení do provozu doma, je zajištěno ve spolupráci s ředitelkami ostatních školek. O prázdninách byla také dokončena rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Dědina, který využijí žáci školy i široká veřejnost. V dalším vydání Šestky přineseme informace o provozu hřišť ZŠ pro veřejnost.

Jídelna při ZŠ Emy Destinnové je ještě mimo provoz. S ohledem na její nevyhovující technický stav byla od 1. července plánována kompletní rekonstrukce, ale v průběhu zadávacího řízení byla jedním z uchazečů podána námitka proti rozhodnutí zadavatele a zahájení prací tak bylo nutné, s ohledem na lhůty stanovené zákonem o veřejných zakázkách, odložit na srpen. „Z tohoto důvodu je varna ZŠ Emy Destinnové v měsíci září mimo provoz, zahájení stravování předpokládáme od 5. října. Žáci však o obědy nepřijdou. Varna ŠJ Emy Destinnové zajišťuje stravování také pro sousední školu, bylo tak třeba zajistit náhradní způsob stravování pro více než 1 270 žáků,“ vysvětluje Lenka Pytelková: „Ti, kteří chodí do školní družiny, mají zajištěno stravování v ZŠ Antonína Čermáka nebo ve výdejně ZŠ náměstí Svobody 2, kam je jídlo dováženo ze ZŠ Dědina. Pro ostatní žáky budou připravovány bagety. Rekonstrukcí získáme školní jídelnu, která splní požadované hygienické standardy na stravování s kapacitou 1 500 jídel.“

Těšíme se na příští prázdniny v Praze 6

Děti čekají už v říjnu podzimní prázdniny, konkrétně 29. a 30. října. Vánoční prázdniny budou od 23. prosince do 3. ledna, pololetní prázdniny pak 29. ledna. Jarní prázdniny jsou pro naši MČ od 7. do 13. března a velikonoční ve dnech 24. a 25. března.