Osamělí senioři se dovolají pomoci 24 hodin denně

Takzvaný systém elektronického bezpečnostního dohledu Život 90 funguje v Praze 6 už od roku 2004. Lidem, kteří se do něj zapojí, zajišťuje nonstop pomoc v nouzi. Aktuálně jej v Praze 6 využívá 113 lidí. Také letos podpoří z rozpočtu městská část tuto péči o osamělé seniory a zdravotně postižené.

„Pokud jde o podporu tohoto projektu, pak Praha 6 patří k těm, které spolupracují nejlépe. Přispívá na pořízení tohoto zařízení, což by bez této podpory bylo pro seniora nebo hendikepovaného dosti nákladné, " hodnotí spolupráci s městskou částí vedoucí Tísňové péče Lenka Ryšavá. Tísňové volání sníží riziko, že v případě samostatného bydlení zůstane senior při náhlých zdravotních potížích či zraněních bez pomoci. „Systém je určen těm, kteří se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí bezpečně, nejsou soběstační a přesto chtějí žít ve svých domovech. Cílem této péče je poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, snížení zdravotních a sociálních rizik osaměle žijících starých a zdravotně postižených lidí v jejich vlastním prostředí," shrnuje význam projektu radní pro sociální záležitosti Milena Hanušová (TOP 09).

„Mamince, která je diabetička a má 79 let, se podařilo od radnice před rokem tohle zařízení získat a velmi se jí ulevilo. Dodalo jí to pocit jistoty, že jí někdo pomůže, pokud bude mít problém. A ulevilo se i nám, nemusíme mít o ni takové obavy," oceňuje výýznam tohoto typu pomoci Tereza Kleibelová ze Střešovic. Propojení na Tísňovou péči, je zapotřebí pevná telefonní linka, případně mobil, zajišťující automatické spojení s centrálním dispečinkem Tísňové péče, kde je zajištěna nepřetržitá služba. Byt klienta mmusí být navíc vybaven ještě speciálním zařízením tísňového volání, které zahrnuje řídící jednotku, tísňové tlačítko, přijímač dálkového ovládání, ovládací skříňku a prostorové čidlo. Tísňové tlačítko nosí klient neustále zavěšené na krku. Jakmile potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde automaticky. Klient se tak okamžitě dovolá pomoci a může se domluvit na její formě - zajištění návštěvy sousedů, blízkých osob, pracovníků tísňové péče, lékařské služby, záchranné služby, policie, hasičů.

Měsíční poplatek za tísňovou péči ve výši 400 Kč (v případě mobilního telefonu 550 Kč) si každý klient hradí sám. O poskytování služeb tísňového volání uzavírají klienti smlouvu se spolkem „Život 90“.Formuláře žádostí jsou k dispozici v sekretariátu odboru sociálních věcí. Žádosti posuzuje Komise pro sociální a zdravotní problematiku Rady městské části Praha 6, která sestavuje pořadník žadatelů, zohledňující věk a zdravotní stav.

INFOBOX nebo do rámečku pod článek:

V případě zájmu o tuto službu zašlete žádost o poskytování této služby na Odbor sociálních věcí k rukám vedoucí Odboru sociálních věcí paní Bc. Jitce Köcherové, Úřad městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 (případné informace na tel č. 220 189 612 nebo 220 189 601).

„Pokud jde o podporu tohoto projektu, pak Praha 6 patří k těm, které spolupracují nejlépe. Přispívá na pořízení tohoto zařízení, což by bez této podpory bylo pro seniora nebo hendikepovaného dosti nákladné, " hodnotí spolupráci s městskou částí vedoucí Tísňové péče Lenka Ryšavá. Tísňové volání sníží riziko, že v případě samostatného bydlení zůstane senior při náhlých zdravotních potížích či zraněních bez pomoci. „Systém je určen těm, kteří se pro omezenou pohyblivost či osamělost necítí bezpečně, nejsou soběstační a přesto chtějí žít ve svých domovech. Cílem této péče je poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, snížení zdravotních a sociálních rizik osaměle žijících starých a zdravotně postižených lidí v jejich vlastním prostředí," shrnuje význam projektu radní pro sociální záležitosti Milena Hanušová (TOP 09).

„Mamince, která je diabetička a má 79 let, se podařilo od radnice před rokem tohle zařízení získat a velmi se jí ulevilo. Dodalo jí to pocit jistoty, že jí někdo pomůže, pokud bude mít problém. A ulevilo se i nám, nemusíme mít o ni takové obavy," oceňuje výýznam tohoto typu pomoci Tereza Kleibelová ze Střešovic. Propojení na Tísňovou péči, je zapotřebí pevná telefonní linka, případně mobil, zajišťující automatické spojení s centrálním dispečinkem Tísňové péče, kde je zajištěna nepřetržitá služba. Byt klienta mmusí být navíc vybaven ještě speciálním zařízením tísňového volání, které zahrnuje řídící jednotku, tísňové tlačítko, přijímač dálkového ovládání, ovládací skříňku a prostorové čidlo. Tísňové tlačítko nosí klient neustále zavěšené na krku. Jakmile potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s dispečinkem dojde automaticky. Klient se tak okamžitě dovolá pomoci a může se domluvit na její formě - zajištění návštěvy sousedů, blízkých osob, pracovníků tísňové péče, lékařské služby, záchranné služby, policie, hasičů.

Měsíční poplatek za tísňovou péči ve výši 400 Kč (v případě mobilního telefonu 550 Kč) si každý klient hradí sám. O poskytování služeb tísňového volání uzavírají klienti smlouvu se spolkem „Život 90“.Formuláře žádostí jsou k dispozici v sekretariátu odboru sociálních věcí. Žádosti posuzuje Komise pro sociální a zdravotní problematiku Rady městské části Praha 6, která sestavuje pořadník žadatelů, zohledňující věk a zdravotní stav.

INFOBOX nebo do rámečku pod článek:

V případě zájmu o tuto službu zašlete žádost o poskytování této služby na Odbor sociálních věcí k rukám vedoucí Odboru sociálních věcí paní Bc. Jitce Köcherové, Úřad městské části Praha 6, Čs. Armády 23, 160 52 Praha 6 (případné informace na tel č. 220 189 612 nebo 220 189 601).