Praha 6 schválila vyrovnaný rozpočet

Devětadvaceti hlasy podpořili 18. prosince zastupitelé městské části Praha 6 návrh rozpočtu pro rok 2016. Zároveň byl schválen i Finanční plán na stejné období. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný mezi běžnými výdaji a příjmy. Nové vedení radnice prosadilo úspory oproti minulému roku, a to ve výši cca 50 milionů korun.

„Jdeme jednoznačně cestou racionálních úsporných opatření, které vyplývají z podrobných pečlivých rozborů všech nákladových položek“, uvedl místostarosta pro rozpočet Jaromír Vaculík. „Nechceme provádět tupé škrty, ale rozumné úspory. To je i naše cesta do budoucna. Hospodaření naší městské části bude jedním z pilířů financování rozpočtu. Je třeba hledat úspory ve všech oblastech a navrhovat nová řešení. Radnice se bude v dalších letech soustředit na využívání finančních prostředků z evropských fondů a dalších dotačních zdrojů,“ dodal místostarosta.

Jednání předcházela diskuze o minulém hospodaření

Praha 6 počítá s příjmy ve výši 630.133.000 korun. Stejnou částku představují také očekávané výdaje - rozpočet je tedy vyrovnaný. Kapitálové výdaje činí 220 milionů korun. Jednání o rozpočtu bylo hlavním tématem schůze zastupitelstva. Hned v úvodu předložil místostarosta Jaromír Vaculík, rozsáhlou analýzu, shrnující hospodaření městské části v uplynulých patnácti letech. Svou zprávu uvedl konstatováním, že se v průběhu zmiňovaného období Praha 6 při prodeji a pronájmech majetku, zajišťování služeb, dopustila řady chyb. „Pokud jste si pečlivě prostudovali ten materiál, můžete si sami subjektivně odpovědět, jestli byly tyto prostředky vynaloženy správně. Já vám mohu říct jenom jedno, že z čistě ekonomického pohledu správně vynaloženy nebyly," prohlásil na úvod rozpravy o rozpočtu.

Shrnul, že v uplynulých patnácti letech prodala Praha 6 takzvaný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 7,2 miliardy korun, přičemž výnosy z pronájmů činily přibližně 4,3 miliardy korun. Na údržbu a opravy nemovitostí se vynaložilo 3,4 miliardy. Mandátní odměny správcům městem zřizené společnosti SNEO a poskytování právních služeb přišly na 1,3 miliardy korun.

Rozpočet prošel i přes výhrady

„Každoročně dochází k dramatickému snižování kapitálových výdajů, hovoříme tady o úsporných opatřeních. Jenom pro srovnání – upravený rozpočet z roku 2014 – 519 milionů, upravený rozpočet k 30. 9. tohoto roku – 270 milionů a návrh rozpočtu 220 milionů. Můj komentář k tomu zní, že už nechceme, neumíme investovat do budoucnosti městské části Praha 6," řekl ke snížení takzvaných kapitálových výdajů Jakub Stárek (ODS)

Někteří opoziční zastupitelé měli výhrady ke způsobu, jakým byl návrh rozpočtu prezentován, podle nich byl příliš obecný. "Existuje tabulka podrobných výdajů. My jsme ji měli jako radní k dispozici, ale není v podkladech pro zastupitelstvo a není v přílohách usnesení rady, ačkoli jsem na to ještě na radě upozorňovala. Považuji to za špatný způsob prezentování rozpočtu, pokud tyto důležité podklady z nějakého mně neznámého důvodu nejsou k dispozici," vytkla předkladatelům rozpočtu Petra Kolínská (SZ).

„Také si myslím, že ten úvod k rzpočtu byl až příliš lehký na to, co nás možná v příštím roce bude čekat. Protože když provedeme srovnání letošního a příštího roku, tak se přinejmenším dá očekávat poloviční hospodářský růst a tedy i poloviční přísun daní. To samo o sobě není maličkost," upozornil opoziční zastupitel Jiří Dolejš (KSČM).

Rozpočet pro letošek zastupitelé městské části schválili be změn, neprošel žádný z více než tří desítek pozměňovacích návrhů. (red)