Zelenobílé sloupky chrání chodce

Má přednost estetika nebo bezpečnost? Dopravní opatření v podobě zelenobílých sloupků, takzvaných balisetů, která mají přispět k většímu bezpečí chodců, rozdělují veřejnost. Podle některých zbytečně hyzdí veřejný prostor, jiní jsou spokojeni s ochranou, kterou jim tato jednoduchá bezpečnostní opatření poskytují. V Praze 6 ale mají být pouze dočasně.

Zelenobílé balisety a červenobílé montované obrubníky nechal v uplynulém roce na téměř dvaceti krizových místech instalovat odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6. Po regulaci v těchto místech volali místní občané a současně byla nebezpečná místa vytipovaná na základě průzkumu a po dohodě s inspektorátem dopravní policie.

K čemu jsou bezpečnostní sloupky dobré? „Balisety chrání volný rozhledový prostor v místech přechodů pro chodce,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dana Charvátová. „Přestože zákon zakazuje řidičům parkovat blíže jak pět metrů před přechodem, řidiči toto zařízení nedodržují a riziko pro chodce je větší,“ dodává. Červenobílé obrubníky slouží nejen k ochraně míst pro přecházení, ale přispěly i k navýšení kapacity parkovacích míst.

Výhodou zelenobílých baliset s reflexními prvky je fakt, že jsou vidět v noci i v mlze a také jejich snadná instalace. Nevýhodou je bohužel to, že z estetického hlediska nepříliš lichotí veřejnému prostoru. „Byť jde o dopravní opatření, veřejný prostor tyto prvky hyzdí. Proto bych je omezil pouze na opravdu krizová místa a ochranu chodců,“ říká Martin Polách, radní zodpovědný za oblast dopravy a veřejný prostor. Vzhled sloupků a hustotu jejich osazení kritizuje veřejnost. Podobného názoru je i Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který neshledává balisety architektonicky kvalitním řešením.

Odbor dopravy Prahy 6 ale považuje tato dopravní opatření, která jsou hrazena z rozpočtu Technické správy komunikací, pouze za dočasné řešení. „Budeme iniciovat, aby hlavní město postupně nahradilo tato opatření trvalými stavebními úpravami, které by byly hrazeny z programu BESIP,“ uvedla Charvátová. Balisety jsou jednoduchým způsobem demontovatelné a místo nich by mělo dojít například k rozšíření chodníkových ploch jako je tomu například po rekonstrukci tramvajové trati na Petřiny, kde jsou do vozovky zastavěné vyčkávací prostory pro chodce.