Kancelář architekta žádá veřejnost o spolupráci

Parkování v Praze 6 je jedním z nevyřešených problémů prakticky na celém území městské části. Kancelář architekta žádá veřejnost, aby spolupracovala na hledání cest, jak kritickou situaci řešit.

„V dubnu chystané zavedení parkovacích zón nabízí pouze částečné řešení pro parkování rezidentů a lze tudíž předpokládat, že po jejich spuštění dojde k posunu zátěže volně parkujících aut do navazujících oblastí," předpokládá místostarostka pro územní rozvoj Eva Smutná (klub TOP 09). V uplynulých měsících radnice navrhla hl. městu několik míst na výstavbu záchytných parkovišť (P+R) či garážových domů a intenzivně jedná o jejich co nejrychlejší výstavbě. Další důležitou variantou řešení dopravy v klidu je výstavba malých garážových domů, použití podzemních či nadzemních zakladačových parkovacích systémů u štítů bytových domů nebo samostatně stojících, či jinak urbanizovaná parkovací místa. „V tuto chvíli má radnice zpracován koncept možných umístění parkingů na území Praha 6, avšak chybí v něm názor obyvatel na umístění ve vnitroblocích, či těsně navazujících plochách, které nejsou využívány pro zeleň," konstatuje místostarostka.

Právě proto se Kancelář architekta městské části rozhodla hledat řešení s pomocí obyvatel Prahy 6. „Budeme velmi rádi za podněty občanů na možné řešení dopravy v území, ve kterém žijete. Po obdržení vašich podnětů budeme společně s občany hledat nejvhodnější způsob realizace," vyzývá Smutná. Podněty lze zasílat e-mailovou adresu doprava v klidu@praha6.cz.

„Bojím se, že nějaké univerzální řešení neexistuje. Zodpovědnost za současný stav nese magistrát, který by měl uvažovat koncepčně, s dlouhodobou strategií. Po otevření Blanky, dalších stanic metra, se situace jenom ještě zkomplikovala. V tuhle chvíli se řešení bude hledat těžko," myslí si jedenašedesátiletý Milan Vedral z Dejvic.