Populační vlna se přesunula ze školek do základních škol

Tuto skutečnost potvrzují výsledky i letošních zápisů do základních škol. Rodiče šestkových prvňáčků si ale mohou oddychnout. „Naše školy jsou schopny pojmout všechny spádové děti z Prahy 6,“ ujišťuje Jan Lacina (STAN), místostarosta odpovědný za oblast školství, s tím, že situace není nijak vážná a Praha 6 je na tuto vlnu dostatečně připravena.

Tuto skutečnost potvrzují výsledky i letošních zápisů do základních škol. Rodiče šestkových prvňáčků si ale mohou oddychnout. „Naše školy jsou schopny pojmout všechny spádové děti z Prahy 6,“ ujišťuje Jan Lacina (STAN), místostarosta odpovědný za oblast školství, s tím, že situace není nijak vážná a Praha 6 je na tuto vlnu dostatečně připravena.

Přihlášku k zápisům podali rodiče 1 399 dětí, více než dvě stě šedesát z nich pak na dvě a více škol současně. O šestkové školy nově projevilo zájem také 174 budoucích prvňáčků, kteří nejsou z Prahy 6.

Dle získaných údajů z evidence obyvatel, které měly školy v celé republice nově prostřednictvím zřizovatelů k dispozici, vychází, že se zápis do prvních tříd na blížící se školní rok týká 1 117 dětí na území MČ Praha 6. Celkový počet volných míst v budoucích prvních ročnících základních škol Prahy 6 je 1140.

Do prvních tříd v září nastoupí odhadem kolem 1030 prvňáčků, školy jich teď ale přijmou zhruba o sto více. „Jde o dlouhý a komplikovaný proces přijímacího řízení, který trvá od únorových zápisů až do září. Čísla se neustále mění. Velkou roli v celkových počtech hrají odklady školní docházky, na jejich vyřízení mají rodiče čas až do května,“ upozorňuje vedoucí odboru školství Luděk Soustružník. Dětí, jejichž rodiče se rozhodnou pro odklad nástupu do školy bývá až 15%, tedy zhruba 150. „Již u zápisu požádalo o odklad 143 rodičů dětí a tento údaj poroste,“ upřesňuje.

Losovat se nemuselo

Na příval prvňáčků školy reagovaly otevřením většího počtu tříd. Rejstříkovou kapacitu navýšila o 100 míst základní škola Petřiny-jih, již vloni ZŠ Marjánka, požádáno má ZŠ Emy Destinnové, počty žáků ve školní družině zvyšují školy Norbertov a T. G. Masaryka. Některé školy jsou však na hraně své kapacity a další navýšení již možné není. Je to například ZŠ Hanspaulka, kde zájem převyšuje možnosti školy. „Spádová oblast pro Hanspaulku je poměrně velká, navíc v této rezidenční oblasti dochází ke generační výměně. K zápisu přišlo 124 dětí, z toho 83 ze spádové oblasti. Otevřít můžeme jen tři třídy a na doporučení ombudsmanky se dokonce uvažovalo o losování,“ vysvětluje ředitelka školy Marie Pojerová. Situaci nakonec vyřešilo otevření další první třídy ve škole na Dlouhém lánu. „Některé děti ze spádové oblasti nakonec projevily zájem o jiné školy a počet spádových dětí klesl na 77, což můžeme akceptovat,“ dodala Pojerová. To potvrzuje i ředitelka ZŠ Dlouhý lán Anna Jelínková. „Abychom nemuseli losovat, otevíráme nakonec čtyři třídy pro 88 dětí, dvě z toho s Montessori zaměřením.“ V okrajových částech Prahy 6 naopak stav napjatý nebyl. „Řada rodičů měla obavy, ale spádové děti neměly vůbec problém, v Ruzyni jsme přijímaly i děti mimo spádovou oblast,“ říká Dagmar Hudečková, ředitelka školy TGM, která otevírá dvě třídy v Ruzyni a jednu na Malém Břevnově.

Nová škola do dvou let

Napětí v oblasti Dejvic a Bubenče si uvědomuje i Praha 6, a proto plánuje další navyšování kapacit výstavbou zcela nové mateřské a základní školy Na Kocínce. „Problém v této lokalitě registrujeme a pracujeme na tom, abychom ho vyřešili. Pokračujeme v přípravě projektu, který jsme převzali od bývalého vedení radnice. V nové škole vznikne 8 tříd základní a dvě třídy mateřské školy pro téměř 300 dětí,“ sdělil Jan Lacina. Nová škola za zhruba 80 milionů korun má vyrůst v těsném sousedství ZŠ Bílá a první děti by mohla přivítat v září 2018. Vznik nových tříd pomůže vyřešit narůst počtu žáků, za kterým stojí mimo jiné i příliv rodin s malými dětmi, které nalezli bydlení v nových bytových komplexech, jakými jsou například tzv. "Sladovny" v Podbabě. Stavbu nové školy, která má nahradit současnou budovu pro první třídu a školní družinu podporuje i sdružení rodičů ZŠ Bílá. „Jsme jednoznačně pro. Současná budova z 50. let minulého století je zastaralá a nevyhovující. Rodiče se ptají, kdy proběhne nová výstavba. Vzhledem k tomu, že škola je aktuálně již zaplněná, tak vítáme i rozšíření o další místa,“ uvedl předseda spolku Jiří Svoboda. Dalším plánovaným projektem v krizové lokalitě je půdní vestavba u ZŠ A. Čermáka, kde by mohlo vzniknout 5 nových tříd pro 150 dětí. Zde radnice předpokládá, že většinu nákladů na rekonstrukci uhradí fondy EU.

Kromě navyšování kapacit má obec další možnosti, jak se vypořádat s velkým zájmem v některých oblastech, a to jsou změny spádových oblastí. „Je to nástroj, ke kterému chceme sáhnout jen v nejnutnějším případě. Není to komfortní pro rodiče, kteří už třeba ve škole jedno dítě mají a druhé by muselo jinam,“ vysvětluje místostarosta pro školství. Obec podle nového nařízení také školám předává informace o počtu spádových dětí a školy se na takový počet mohou připravit. „Informovanost mezi řediteli jednotlivých škol je v Praze 6 navíc velmi dobrá,“ hodnotí vedoucí odboru školství Soustružník.

Demografická studie na webu

Navyšování počtu míst ve školách připravuje radnice v souladu s demografickou studií z roku 2014. Ta představuje výhled do roku 2030. Během tohoto období by se měl počet dětí ve věku povinné školní docházky pohybovat od 9 100 do 9 300. Aktuální kapacita škol je 9 510 žáků od 1. do 9. tříd. Opoziční Strana zelených požaduje urychlené zveřejnění této studie v plném rozsahu na webových stránkách radnice. Podle Zelených ji radnice „ukrývá“ před veřejností. „Všem, kteří chtějí vědět, jak na tom Praha 6 reálně je, si tuto studii doporučuji prostudovat,“ říká zastupitelka Pavla Ducháčková Chotková (SZ). Ta se současně domnívá, že je potřeba radikálně navýšit kapacity škol, pokud se má udržet dobrá kvalita šestkového školství. Praha 6 je připravena studii zveřejnit. Místostarosta Lacina nicméně varuje: „Není to nic, co bychom chtěli tajit, takže studii v nejbližší době zveřejníme na webových stránkách Prahy 6. Upozorňuji ale, že jde o rozsáhlý odborný materiál, který slouží především úřadu, ale i politické reprezentaci, aby z něj vyvozovala závěry. Pro laickou veřejnost mohou být některé údaje nesrozumitelné a vyvolávat tak zbytečné obavy.“

Navýšení kapacit v základních školách podporuje i opoziční ODS. „Radnice se musí zasadit o co nejrychlejší výstavbu školy Na Kocínce, která má zpoždění, a podle našeho plánu se měla začít stavět již letos. Současně je třeba průběžně aktualizovat demografickou studii a v oblasti školství se soustředit na dlouhodobou strategii rozvoje. Nejen na oblast investic do kapacit škol a školek, ale také na průběžné opravy, a zejména na nové inovativní projekty v oblasti vzdělávání, ve kterých Praha 6 vždy byla na špičce,“ uvedl zastupitel Ondřej Balatka.

„Vedení městské části by mělo zajistit takovou kapacitu škol a školek, aby rodiče dětí z Prahy 6 nemuseli na začátku roku zažívat ty stresové chvíle, kdy nevědí, zda pro jejich dítě bude místo ve zvoleném blízkém školském zařízení. Ze statistických údajů víme, že se v Praze 6 v posledních deseti letech rodilo v průměru 1100 dětí ročně. Dá se tedy dost přesně vypočítat, kolik bude v příštích letech potřeba míst v základních školách a ta místa by měla radnice s předstihem zajistit. U školek jde spíš o odhad, protože docházka není povinná. Zatím se v Praze 6 více méně dařilo vytvářet potřebnou kapacitu, ať už rekonstrukcí škol nebo výstavbou nových školek a domácí uchazeči nakonec byli uspokojeni. Problém působí spíš děti, které se hlásí do „šestkových“ škol z okolních městských částí, říká zastupitelka Helena Briardová (KSČM).

Zastupitelé Strany zelených také požadují zpracování studie, která bude mapovat generační obměnu v jednotlivých lokalitách Prahy 6, setkání expertů i laické veřejnosti k tématu, nebo vypisování architektonických soutěží na dostavbu a výstavbu nové školské infrastruktury.