„Rada starosty" jednala o zdravotní a sociální politice

Neformální poradní orgán „Rada starosty", se v neděli 21. února v podvečer sešel v Písecké bráně, aby se zabýval tématy péče o seniory, postižené a sociálně vyloučené. Neformální brainstorming se věnoval také imigrantům a záměru rozšířit Polikliniku pod Marjánkou o léčebnu dlouhodobě nemocných.

„Rada starosty" sdružuje odborníky a osobnosti Prahy 6 věnující se různorodým profesím. Mezi přibližně dvacítkou lidí, kteří se únorového setkání zúčastnili, byli například ředitel Národní technické knihovny, Městské knihovny, režisér Karel Smyczek, ředitel Ústavu organické a anorganické chcemie, sestra Konsoláta, představená Domova Sv. Karla Boromejského a další. Hostem, který předložená témata komentoval, byla radní pro sociální záležitosti Milena Hanušová (TOP 09). Jedním z nejdiskutovanějších témat setkání byla péče o seniory. V městské části žije téměř 22 tisíc lidí starších pětašedesáti let, z toho ve věku nad 80 let je jich v Praze 6 aktuálně 7.347.

Chybí kapacity i koncepce

„Naše terénní i pobytové služby jsou na velmi vysoké úrovni. S tím, jak populace stárne a bude to stále zjevnější, nám ovšem vzniká problém, jak tuto situaci řešit. Je to otázka ekonomiky - náklady na jedno lůžko činí 30 tisíc korun - a otázka nutnosti zřídit nové lůžkové kapacity," upozornila radní Hanušová. Většina diskutujících se shodla na tom, že je optimální podporovat trend, aby senioři mohli do posledního okamžiku zůstat doma ve svých rodinách. Podle sestry Konsoláty chybí ucelená koncepce, která by péči o seniory, vyžadující péči, řešila. „Domovy pro seniory si vybírají klienty s vyššími příspěvky, my se v praxi setkáváme s lidmi, kteří na to, aby mohli požadované příspěvky hradit, většinou nemají," upozornila představená Domova sv. Karla Boromejského. Řešilo se také rozšíření kapacit pro seniory zřízením dalších lůžek v budově v Šolínově ulici.

Diskutující se zabývali také situací bezdomovců a hledáním způsobů, jak jim pomoci. „Jakmile klesnou teploty pod nulu, stává se Městská knihovna místem, kam se stahují bezdomovci. Pět tisíc bezdomovců v ulicích Prahy je děsivé číslo. Chybí dostatek ambulantních služeb. Pomohlo by zřízení nějakých skříněk, kam by si mohli přes den bezpečně schovat igelitky, ve kterých mají všechen svůj majetek," navrhuje ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. V té souvislosti radní Milena Hanušová upozornila, že městská část chystá ve svém Azylovém domě pro muže zřízení Azylového centra, kde by si lidé bez domova mohli například vyprat.

Užitečný brainstorming

„Pro mě to je vždycky insirativní setkání, sešli jsme se už potřetí a vždycky z toho vyplyne řada názorů k jednotlivým aktuálním tématům, které jsou k věci a jsou podnětné a je potřeba se jimi zabývat," shrnul závěr neformálního setkání starosta Ondřej kolář (TOP 09).

„Mám z toho strašnou radost, protože já jsem sem šla s velkými obavami, jestli se dokážeme shodnout a domluvit. A je nesmírně důležité, že jsme se dokázali shodnout na tom, že potřebujeme další domov pro seniory," neskrývala uspokojení z výsledku schůzky ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové a Domova pro seniory v Břevnově, Eva Kalhousová. "Zazněla tu spousta zajímavých a inspirativních myšlenek a názorů, se kterými budeme dále pracovat a rozvíjet je," hodnotí výsledek diskusí během „Rady starosty" radní Milena Hanušová. (red)