V březnu končí uzávěrka žádostí o dotace

Městská část v únoru vyhlásila dva dotační programy - Kultura 2016/2 a Aktivní Šestka, které mají uzávěrku pro přijímání žádostí 13. března a dva dotační programy v oblasti Sportu a volného času - Sport a zábava na Šestce a Senior & handicap sport na Šestce - s uzávěrkou 28. března.

Výsledky všech čtyř dotačních programů budou známy už koncem dubna, díky tomu mohou projekty začít v květnu. V oblasti kultury se může žádat o podporu jednoletých i víceletých projektů, a to jak na jednorázové akce, tak na dlouhodobou činnost. Rozdělovat se budou 4 miliony korun. Program Aktivní Šestka je určen pouze na pravidelnou činnost tělovýchovných jednot, klubů nebo spolků, které pracují s dětmi a mládeží do 26 let.

"Chceme, aby více dětí a mladých lidí sportovalo nebo nějak efektivně trávilo volný čas, a finanční dotace pomůže těm, kteří to pro ně organizují, říká nový radní pro sport a volný čas Libor Bezděk (STAN).“ Tento dotační program nepodporuje jednorázové aktivity, jako jsou soutěže nebo tábory, a požadovaná částka se vypočítá podle takzvaných osobohodin, tedy kolik dětí stráví aktivitou příslušný čas. Větší význam je kladen na počet zapojených dětí, proto ti, kteří organizují trénink třikrát týdně pro menší skupinu dětí mohou získat vyšší podporu než ti, kteří trénují jednou týdně pro větší skupinu dětí. V tomto programu jsou k dispozici také 4 miliony korun. Přesné podmínky najdete na webu Prahy 6 v sekci Dotace.

Naopak program Sport a zábava na Šestce, ve kterém se rozdělují 2 miliony korun, je určen právě na realizaci jednorázových akcí, a to nejen sportovních, ale i volnočasových. Zde bude prostor třeba na pořádání soutěží, výletů, debat, procházek, cvičení, kreativních dílen. Akce budou určeny všem věkovým skupinám, především rodinám s dětmi. Předpokládá se, že bude podpořeno několik větších akcí, které mají v Praze 6 tradici, ale také akce nové nebo ještě neznámé.

Poslední vyhlášený dotační program, Senior & handicap na Šestce je určen, jak už název vypovídá, osobám ve věku nad 60 let a osobám s handicapem. V tomto programu je pro letošek 300 tisíc korun, podpora by měla směřovat na akce, které přispějí k zapojení vyššího počtu lidí z cílové skupiny a na jejich aktivní trávení volného času.

(Podmínky každého dotačního programu se mírně liší, proto všem žadatelům radnice doporučuje pečlivě pročíst podmínky jednotlivých programů, které najdou na www.praha6.cz/dotace. Více informací poskytne vedoucí oddělení kultury, sportu a volnočasových aktivit Romana Vylitová, tel. 220 189 510, rvylitova@praha6.cz) (RV, red)