Internetová anketa zmapuje možnosti rozvoje Ladronky

Kancelář architekta Úřadu městské části Prahy 6 připravila anketu s náměty možného rozšíření a doplnění areálu volného času Ladronka. Dotazník vznikl na základě podnětů a návrhů pražského architektonického ateliéru SHA.

„Anketa je určená nejen pro obyvatele Prahy 6, ale i pro všechny ostatní návštěvníky Ladronky. Hlavním prostorem pro všechny otázky a odpovědi bude web MČ Prahy 6, kde bude 4. dubna 2016 na adrese anketa.praha6.cz spuštěna interaktivní anketa,“ upřesnil zástupce starosty pro dopravu a veřejný prostor Martin Polách (ANO).

ROZŠÍŘENÍ BRUSLAŘSKÉ DRÁHY

Nejzásadnější myšlenkou je rozšíření stávajícího systému bruslařských drah na Ladronce. "Hlavním důvodem pro rozšíření je zvýšení bezpečnosti bruslařského provozu, což především v časových špičkách způsobuje problémy ve východní části areálu. Chceme upravit okruh tak, aby byl v celé délce jednosměrný a tím i bezpečnější," komentuje záměr Martin Polách. Možností rozšíření dráhy je několik. Lze například využít severní cestu podél Tomanovy ulice a stávající pěšinu zde zrekonstruovat v rozšířeném profilu pro pěší i pro bruslaře. Vyčištění od náletů a keřů by přispělo k větší čitelnosti i bezpečnosti místa. Výhodou přidání nové bruslařské větve na severní hranu východní pláně by bylo vytvoření nových přístupových míst pro návštěvníky parku. Další možností vést novou dráhu ve východní části parku je vybudovat ji poblíž stávající páteřní dráhy pro inline, v celé délce stopy pěší cestičky, která dnes vede přibližně 30 metrů od stávající dráhy. Obě možnosti rozšíření shodně zahrnují vedení nové dráhy v úseku od východního okruhu u budovy ČRA až po velkou křižovatku cest u usedlosti Ladronka. Dále se zvažuje rozšíření západního konce bruslařského komplexu. Vymezení této části pro rychlejší, tréninkový pohyb na bruslích by značně omezilo nebezpečí střetu bruslařů mezi sebou i kolizím s ostatní veřejností. Zvažuje se též dětský výukový plácek a dráha pro trénink obratnostních dovedností pro bruslaře. V úvaze je i stojan pro bruslaře, který by byl ukazatelem a měřičem výkonů bruslařů, teb by zahrnoval i městský informační systém či systém dobíjení telefonů.

MĚSTSKÁ VYHLÍDKA

Myšlenka stavby městské vyhlídky na Ladronce byla již několikrát představena pražské veřejnosti, naposledy na výstavě Městské zásahy 2010. Pro vyhlídku by bylo vybráno místo nedaleko středu celé pláně, poblíž ulice Podbělohorská. Výška rozhledny by se pravděpodobně pohybovala kolem 30 metrů. Městskou vyhlídku lze konstrukčně spojit s vysílačem mobilního operátora, čímž by se významně snížily náklady na její výstavbu.

MĚSTSKÉ PRVKY – VYBAVENÍ A MOBILÁŘ

Radnice Prahy 6 také zvažuje umístění různých druhů městského mobiliáře v parku na Ladronce. Jsou navrhovány nové lavičky, odpadkové koše či umělecké artefakty a poutače. Zvažuje se hřiště pro streetworkout s cvičebními a posilovacími prvky, dále lezecká stěna, stromová stezka, místo pro odpočinkové hry, zatravněná plocha pro kopanou... V úvahu by připadalo také zvýšení komfortu užívání sportovišť – rozšířením nabídky nářadí, sportovních prvků, ale i například zřízením odborné asistence (ustanovení správce). (red)