Přežil vlastní smrt. Teď pomáhá potřebným

Čtyřicetiletý Martin Břoušek by mohl být inspirací pro pro řadu lidí. Poté, co přežil pád z třináctimetrové výšky, rozhodl se, že bude pomáhat těm, kteří to potřebují. Rozhodl se, že bude rozvážet hendikepované lidi speciálním autem s plošinou. Pro tuto novodobou profesi se vžil název Helpdriver. Martinu Břouškovi se jeho sen splnil.

Události, které tomu předcházely, rozhodně nenasvědčovaly tomu, že by byl schopen se ještě někdy zapojit do života. Po pádu ze střechy utrpěl natolik rozsáhlá zranění, že mu lékaři dávali jen mizivou šanci na přežití. Čtyři měsíce strávil v motolské nemocnici, po jistou dobu to vypadalo, že bude odkázán na invalidní vozík. Dnes chodí s pomocí berlí – po zranění má jednu nohu zcela ochrnutou, druhá je funkční jen částečně. „Z vlastní zkušenosti vím, jaké je to být na invalidním vozíku a jak je těžké cestovat s omezením pohybu. Věřím, že díky osobní zkušenosti budu poskytovat kvalitní služby. Jedna noha mi sice neslouží, jak by měla, ale ruce mám zdravé. Chci pomáhat při přepravě právě těm, kteří mají ztížený pohyb po městě kvůli zdravotnímu handicapu nebo vysokému věku," přibližuje svou vizi a motivaci Martin Břoušek.

K cestě za splněním jeho vize pomohla Markéta Zelenková ze sdružení Vikked Zed. Jeho chuť něco dělat a nesedět s rukama v klíně ji inspirovala k tomu, aby našla další partnery a kolegy do týmu, kteří by umožnili uskutečnit jeho plán – stát se soběstačným a svými aktivitami pomáhat druhým. Nezisková společnot New Life, která projekt koordinuje, založila za tímto účelem transparentní účet a věnuje se hledání dalších partnerů s cílem získat pro tento záměr podporu. „Velmi rádi podporujeme Martinovu myšlenku stát se soběstačným a poskytovat služby Helpdriver, které pomohou usnadnit přepravu jiným handicapovaným a seniorům. Líbí se nám, že ani po těžkém pracovním úrazu, několika operacích a nespočtu nemilých zpráv od lékařů Martin neztratil energii do života a nepropadl mrzutosti,“ oceňuje odhodlanost Martina Břouška realizační tým projektu Helpdriver.

Co je a co nabízí Helpdriver:

Helpdriver je služba, která řeší individuálně a hlavně bezbariérově dopravu pro seniory
a hendikepované osoby na jimi určená místa včas, kam přesně potřebují dopravit.

Nabízí individuální, bezbariérovou, cenově dostupnou dopravu pro seniory a hendikepované. Dopraví klienty ve stanovenou dobu na místa bez dopravních a architektonických bariér, kam se potřebují dostat. A to za sportem, přáteli, k lékaři, do lázní...

Variabilita vozu nabízí mnoho možností. Kapacita vozu je 8 osob
(1 až 8 chodících cestujících, 2 vozíčkáři sedící na vozíku, 5 chodících nebo 4 vozíčkáři sedící na vozíku + 2 chodící osoby). Služby helpdrivera si mohou objednat jak jednotlivci, tak třeba rodiny, nebo skupiny. Mohou ji využít sportovní týmy, rehabilitační ústavy, stejně tak i domovy důchodců nebo města při pořádání akcí pro své občany. Vůz vybavený zdvihací plošinou zajistí maximální komfort při nastupování nejen vozíčkářům, ale i osobám, jež obtížně zdolávají schody.

KOLIK ZA SLUŽBY HELPDRIVER ZAPLATÍTE

Ceny jsou uvedeny včetně DPH:

Jednorázová jízda: Cena za 1 km jízdy: 16 Kč, nástupní sazba za osobu: 50 Kč, prvních 15 minut čekání zdarma. Další čekání: 4 Kč / min.

Pravidelné jízdy (min. 2x týdně): Cena za 1 km jízdy: 14 Kč, nástupní sazba za osobu: 30 Kč, prvních 15 minut čekání zdarma. Další čekání: 3 Kč / min.

(Ceny za km jsou uvedeny za celý vůz.)

(red)