Studie ukazuje výhled v oblasti školství

Předpokládané počty školáků v Praze 6, očekávanou obsazenost jednotlivých škol nebo vývoj počtu prvňáčků a další údaje shrnuje demografická studie, kterou Praha 6 zveřejnila na svých webových stránkách a data dala veřejnosti k dispozici.

Studie obsahuje analýzu a prognózu vývoje počtu a věkového složení dětí s trvalým bydlištěm ve spádových oblastech základních škol Praha 6 až do roku 2030. Lze se v ní například dočíst, že „…počet dětí ve věku docházky do základní školy se bude v nejbližších letech poměrně výrazně zvyšovat. Poroste však především počet žáků vyšších ročníků, zatímco počet dětí zahajujících školní docházku by měl v roce 2014/15 dosáhnout svého maxima a v dalších letech by měl být stabilní nebo dokonce mírně klesat.“

Místostarosta: Nejsme v tísni!

Místostarosta pro školství Jan Lacina (STAN) přesvědčen, že situace ve školství je stabilizovaná. „Potřeba míst ve školách vrcholí. Kapacita škol ale tyto potřeby pro děti ze spádových oblastí uspokojuje. Nejsme a nebudeme v tísni. V době zápisů sice situace vypadá vyhroceně a do každé se hlásí víc dětí, než jaká je kapacita. Ale nakonec se ukáže, že vzhledem k odkladům nebo zájmu o soukromé školy je stále rezerva. V kritické lokalitě Dejvic a Bubenče pak plánujeme stavbu nové školy,“ říká. Podle Laciny však bude častěji docházet k tomu, že školy budou pouze pro děti s trvalým pobytem v Praze 6 a ze spádových oblastí: „Je to podobné jako s parkovacími zónami. Školy budou jen pro šestkové, ty ze Středočeského kraje uspokojit nemůžeme.“

Pravidla určují ředitelé škol

Děti se do škol přijímají na základě kritérií stanovených řediteli. Podle nich mají prioritu kromě spádových dětí i děti z Prahy 6, především ty, které mají ve škole sourozence. Pokud ale počet uchazečů převyšuje možnosti školy, může rozhodovat losování. Taková situace letos poprvé nastala v základní škole Petřiny-sever. „Bez obtíží jsme vyhověli uchazečům ze spádové oblasti a těm, kteří mají ve škole staršího sourozence. Pro nespádové děti s trvalým pobytem v Praze 6 zbývalo 20 volných míst, o která se losovalo z 38 zájemců,“ uvedla ředitelka školy Jana Kindlová. „Zájem nás těšil a zavazoval postupovat při rozhodování co nejprůhledněji. Losování, mimo jiné doporučené ombudsmankou Šabatovou, je transparentním, spravedlivým a nejobjektivnějším řešením takové situace,“ dodala. Podle ředitelky Kindlové ZŠ Petřiny-sever dlouhodobě vytváří plán rozvoje a má k dispozici výhled na následující roky, rozšíření tříd ale neplánuje.

Zelení losování neschvalují

Losování kritizovala Strana zelených. Podle opoziční zastupitelky Ducháčkové-Chotkové jsou ředitelé pouze rukojmími kritérií, která si nastavili, vinu vidí u „politiků“. „Losovačka na Petřinách je výsledkem špatného politického plánování. Strana zelených v minulosti upozorňovala, že této lokalitě, která začíná hrát na Praze 6 prim jako oblast takzvaných startovacích bytů pro mladé rodiny, je třeba věnovat zvýšenou pozornost.“ uvedla. Zastupitelka Ducháčková-Chotková považuje demografickou studii za zcela neaktuální. „Odbor školství by měl nechat vypracovat novou, ve které se promítnou i další proměnné. Například struktura stárnutí obyvatel v jednotlivých lokalitách městské části či další developerské projekty, které vznikly či vznikají,“ domnívá se.

Podle místostarosty Jana Laciny si Strana zelených dostupné informace buď špatně vykládá, nebo záměrně mate lidi. „Zelení do veřejných debat přinášejí apokalyptické scénáře. Všechny jejich iniciativy nakonec končí stejně tragickými výsledky. Příkladem jsou lány řepky olejné a její příměsi v pohonných hmotách nebo solární baroni, kteří mají moc díky panice z jaderné energie,“ dodává.

Do školství šla jedna a půl miliady

Praha 6 za posledních 15 let investovala do navyšování kapacit a velkých oprav v oblasti školství 1,6 miliardy korun. Na webu Prahy 6 se lze také přehledně dočíst, kam konkrétně peníze směřovaly. „Aktuálně hledáme nové zdroje financování, ideálně z rozpočtu hlavního města nebo prostřednictvím evropských fondů. Doba, kdy Praha 6 měla peníze z prodeje bytového fondu, už skončila,“ uvedl Jan Lacina. Mezi plánované projekty patří výstavba ZŠ Kocínka právě nejzatíženější oblasti Dejvic a Bubenče. Zahájení stavby, která byla připravovaná již za bývalého vedení radnice, ale zpožďují opakovaná odvolání účastníků řízení. (KM, red)