Radnice podpoří rodiny sociálně slabých,přispěje jejich dětem na tábory

Praha 6 spouští pilotní projekt „Šestka táborová" určený rodinám s dětmi, jejichž čistý měsíční příjem dosahuje maximálně čtyřnásobku životního minima. Tyto rodiny s bydlištěm v Praze 6 mohou získat poukázku ve výši 500 Kč na každé dítě do 18 let na letní pobytový tábor.

Podmínkou je, že tábor se bude konat mimo hlavní město, potrvá nejméně 7 po sobě jdoucích dnů a zúčastní se jej alespoň 15 dětí. Praha 6 na projekt uvolní půl milionu, v případě velkého zájmu částku navýší. „Radnice chce podporovat, aby děti z Prahy 6 trávily léto aktivním způsobem mimo hlavní město, říká Libor Bezděk (STAN), radní pro sport a volný čas. „Máme zájem o jednoduchý, administrativně nenáročný a transparentní model distribuce příspěvků žadatelům, proto nás zaujala nabídka společnosti Le Chéque Déjeuner, kterou mnozí znají díky „stravenkám“ na obědy, pokračuje Bezděk. Podobný model se nyní bude aplikovat na letní tábory, jen místo obědů nabídne příspěvky na tábor. Všichni, kdo o příspěvek požádají v určeném termínu, získají elektronický voucher, který uplatní u konkrétního registrovaného poskytovatele. „Letos jde o zkušební provoz, pokud se osvědčí, s radostí budeme pokračovat a nabídku rozšiřovat, říká David Rýc z Le Chéque Déjeuner. Podrobnosti najdou zájemci na webu Prahy 6.

Příspěvek lze získat pouze na tábory pořádané registrovanými poskytovateli. Lze jej dokonce získat i zpětně. Tedy i v případě, že již zájemce poplatek za tábor uhradil. Musí však jít o tábor pořádaný registrovaným poskytovatelem. V takovém případě bude částka vrácena na účet jako přeplatek. Zájemci mohou organizátory tábora sami požádat, aby se do databáze zaregistrovali a umožnili jim tak získat nárok na příspěvek. Zájemci o příspěvek musí dodržet stanovenou lhůtu a podat žádost v rozmezí 12. – 19. května.

Jak postupovat pro získání příspěvku?

Registrace zájemců o příspěvek:

V termínu 12. – 19. května se zájemci zaregistrují na webu Prahy 6 kliknutím na banner „Šestka táborová". Poté si vyberou z nabídky zaregistrovaných poskytovatelů dětských letních pobytových akcí (táborů). Po 20. květnu obdrží všichni oprávnění žadatelé e-mailem poukázku na 500 Kč, kterou mohou u zvoleného poskytovatele uplatnit jedním kliknutím. Vše proběhne elektronicky.

Registrace poskytovatelů letních táborů:

Do 11. 5. se poskytovatelé letních pobytových akcí pro děti do 18 let mohou registrovat do databáze kliknutím na banner „Šestka táborová" na webu Prahy 6. V rámci své registrace mohou průběžně aktualizovat svou nabídku, počet volných míst, termíny táborů a další údaje.

(red)