Setkání spolků se zabývalo komunikací s radnicí

Za hojné účasti a v kultivované atmosféře se uskutečnilo v Písecké bráně začátkem března druhé z plánovaných pravidelných setkání představitelů radnice se zástupci nejrůznějších spolků a sdružení v Praze 6. Tématem, které rezonovalo napříč dvouhodinovým setkáním, byla otevřenost a možnosti propojení práce městské části s činností spolků.

„Budeme rádi, když se budeme moci vyjadřovat k návrhům a zadáním projektů, které se připravují. Je to víc práce pro úřad, ale ušetří to miliony, když se včas odhalí chyby v projektu a mohou se k tomu vyjadřovat,“ uvedl Vladan Hodek ze Spolku Šárecké údolí. Padl také názor, aby úřad spolky, které se zabývají převážně lokální problematikou, vždy automaticky oslovil. Zástupci spolků by si přáli, aby byl seznam všech spolků dostupný úředníkům a zveřejněný na webu Prahy 6. „Názor veřejnosti by se měl zjišťovat dopředu,“ je přesvědčen Jiří Škvor z iniciativy Praha 6 ztrácí tvář a jako příklad uvedl podle něj nedostatečnou komunikaci s veřejností při budování relaxačního místa Šesták u Kulaťáku.

Místostarosta Jan Lacina (STAN) informoval spolky o tom, že radnice připravuje mapový informační systém, který by měl být zjednodušeným „překlopením“ úřední desky do mapového systému, ze kterého bude patrné, jaká stavební a úřední řízení právě probíhají. „Není to jednoduchá záležitost, ale pracujeme na tom a systém bychom chtěli zprovoznit do konce tohoto roku,“ upřesnil Lacina.

Lidé si přejí víc informací

K fungování webových stránek se objevila řada připomínek. „Chceme informace tak, abychom se k nim dostali. Projekty, které financuje městská část, by měly být veřejné,“ zaznělo z více stran. Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) proto oznámil, že městská část bude nově požadovat u všech studií a vizualizací, které se budou pořizovat, souhlas autora se zveřejněním. To se podle něj v minulosti nedělo, a proto je řada studií veřejně nedohledatelných. Aktuálně má Kancelář architekta do konce května za úkol provést revizi studií týkajících se rozvoje Prahy 6 za posledních 10 let, pořízených odborem územního rozvoje, a vyžádat si z Institutu pro rozvoj ostatní studie týkající se městské části a všechny studie vyhodnotit z hlediska jejich další využitelnosti. Do doby vyhodnocení kompletního přehledu je další pořizování studií pozastaveno.

Chystá se spuštění participačních projektů

Zástupci spolků se během setkání seznámili s pilotním návrhem participačních projektů, které by městská část na základě hlasování veřejnosti během letošního roku realizovala. Participační projekty připravené radnicí by se měly stát inspirací pro spolky a veřejnost, které by předkládaly vlastní projekty. Setkání spolků s vedením městské části se konají jednou za dva měsíce. Na příštím setkání se bude diskutovat o programovém prohlášení. „Společně bychom prošli priority naše a politiků, a hledali bychom průnik nad programovým prohlášením,“ navrhl Tomáš Šídlo ze Spolku Pod Bořislavkou. Spolky chtějí konkrétními návrhy přispět k naplňování jednotlivých bodů, jako je například zachování a posílení rezidenčního charakteru městské části.