V ústí Dejvické a Kulaťáku vzniká místo setkávání

Už ve středu 11. května v 18.00 se veřejnost dozví, jak se bude jmenovat prostor v ústí Dejvické ulice a Vítězného náměstí, jemuž si lidé zvykli neformálně říkat Šesťák. Praha 6 přišla s myšlenkou využít tento prostor jako místo pro neformální setkávání obyvatel městské části.

V souvislosti s tím vyhlásila před časem anketu, v níž vyzvala veřejnost, aby sama navrhla nový oficiální název této lokality. Ten bude vyhlášen při slavnostním otevření.

Podle zástupce starosty pro strategický rozvoj, dopravu a veřejný prostor Martina Polácha (ANO), který je autorem záměru, tak získá Praha 6 přímo ve svém centru místo, kde se mohou potkávat lidé všeho věku - od maminek s dětmi, přes studenty, důchodce až po náhodné procházející.

Následující rozhovor s autorem vítězného návrhu na realizaci architektem Miroslavem Krátkým, představuje, jak projekt vznikal, jaké jsou jeho přínosy, co je jeho smyslem:

Proč jste se rozhodli zapojit se do řešení prostorů slepého ramena Dejvické ulice ústící na Vítězné náměstí?

Těch důvodů bylo několik a myslím, že jmenovat je tady všechny nemá snad ani smysl. Pro mě to bylo zajímavé především i proto, že v tom nápadu jde odvahu. Zkrátka, fascinující na tom je to, že se našel úředník, který se nebál. To se dnes cení a vidí docela málo. Ano, jde zástupce starosty Martin Polách je vystudovaný architekt, ale právě proto je fajn, že i když je dnes vicestarosta Prahy 6, zůstává pořád věrný své profesi. Víte, jde o zajímavý otevřený městský prostor a ta myšlenka Prahy 6 mít tam jakýsi multifunkční plácek se nám líbila od samého začátku.

Nemáte strach z toho, že si budou ti, kteří žijí v bezprostřední blízkosti, stěžovat na přílišný hluk a provoz.

I to jsme řešili. Ano, stížnosti radnice může obdržet. Možná od rezidentů, kteří přijdou o několik parkovacích míst. Ale my jsme se snažili přijít s příjemným řešením využití tohoto místa. Málokdo kdo ví, že náměstí v Dejvicích je jedno z největších v Praze, ale ono vlastně neexistuje, protože nefunguje ani jako náměstí. A náš projekt počítá i s tímhle a budeme rádi, když to bude jeden z kroků, který tohle vnímání „náměstí–nenáměstní“ změní. A co se týká toho hluku. Ten plácek je koncipován především k dennímu setkávání a posezení. Hluk tam nebude o nic větší než dosud

Pro kolik lidí je vlastně ten plácek navržen?

Je to městský otevřený prostor, čverec 25 x 25 metrů. Neprojektovali jsme to na minimální či maximální počet lidí. Z povahy celého toho místa je ale jasné, že bude využíván jen pro menší akce. My jsme řešili flexibilitu té stavby, aby měla vícero možností využití, ne počet lidí.

Jak je koncipováno pódium?

Je to vlastně normální prkenná podlaha na dřevěném roštu. Šlo nám o to, aby to bylo příjemné hlavně pro posezení, zastavení se. Pod tím pódiem jsou vlastně dvě silnice a jeden parčík – to nás limitovalo, protože jsme museli vytvořit rovnou plochu, která by byla navíc i bezpečná. Navíc jde o stavbu dočasnou.

Dočasnost je pojem dost neurčitý. Konkrétně jde tedy o jaké období?

Z hlediska architektury jde opravdu vlastně jen o epizodickou stavbu na tři roky. Je to vlastně takový malinký experiment, ale zodpovědný experiment, a je to hlavně dobře investovaná zkouška. Nejsou to vyhozené peníze. Smyslem našeho projektu není být viděn, ale dát lidem alternativní plochu. Ten smysl se pak kloubí s ambicí naší práce, a tou byl důraz na užitečnost celého toho čtverce.

A ta vaše ambice by tedy byla nejvíc naplněna čím? Čím by vás lidé potěšili, kdyby se naučili tohle místo využívat? Je to venkovní prostor, takže vlastně jeho využití bude ovlivněno především počasím, nebo ne?

Ano, počasí tady bude hrát vždycky velkou roli, protože jde o otevřený nekrytý prostor. Ale náš projekt chtěl spíš přijít s řešením, kde se lidi budou scházet průběžně, kdykoli to půjde, kdykoli budou mít čas a budou chtít. Bude to přístupné všem, samozřejmě tam můžou i ti, kteří mají třeba psy. Musí si však uvědomit, že nejsou ani cvičáku nebo někde v polích. Návrh jsme ale opravdu neprojektovali tak, aby místo bylo využíváno například dvakrát týdně pro nějaké akce.

Co bude s pláckem v zimě?

To je otázka spíš na radnici. Za sebe vidím jako možnost oficiálně prostory uzavřít a nechat to zasněžit a udržovat to jako uzavřenou plochu. Další možností je kluziště.

A jak dlouho jste celý projekt připravovali?

Termíny byly dány z radnice, ale myslím, že čistého času tak dva měsíce.

V jednom z předcházejících čísel Šestky vyhlásila radnice anketu na pojmenování celého místa, kterému se pracovně zatím na radnici neřekne jinak než Šesťák. To vy jste autorem tohoto slova?

Ne ne, já ani mí kolegové jsme tohle slovo nevymysleli, vzešlo zřejmě z ankety, poprvé jsme je slyšeli od pana místostarosty Martina Polácha. Mně to navíc přijde docela originální, vtipné a vlastně i mírně ironické. Šesťák! Vemte si, co to slovo kdysi znamenalo, označovalo. Je v tom jakási skromnost, a dobře to přitom vyjadřuje takové to lokální patriotství. Prostě Šesťák.

Bavili jsme se tady o tom, že jde o dočasný projekt...

Projekt je skutečně dočasný, bude trvat do doby, než se začne s plánovanou reekonstrukcí Vítězného náměstí.

Autor: Petr Vybíral, red