Britská škola chce zůstat dál a opravit budovu

 Britská škola The Prague British School (PBS) požádala o prodloužení nájmu školního objektu na Vlastině o patnáct let. Podle aktuální smlouvy může zůstat do roku 2022. Škola ale plánuje investovat do opravy budovy, která není v dobrém stavu. Vedení radnice nyní žádost vyhodnocuje.

„Nejsme tlačeni časem. Smlouva je aktuálně platná, a pokud ji budeme prodlužovat, tak na kratší dobu. Záměr, který jsme dle zákona zveřejnili, posuzujeme zejména z pohledu potřeby míst ve školách,“ říká místostarosta pro správu obecního majetku Jaromír Vaculík (TOP 09). Podle místostarosty pro školství Jana Laciny (STAN) v lokalitě Ruzyně a Dědiny problém s nedostatkem míst dlouhodobě není a z demografické studie není zřejmé, že by v budoucnu vznikla potřeba zřídit zde novou školu. Tyto úvahy potvrzuje ředitel ZŠ Dědina Mojmír Dunděra: „Nacházíme se v populačně silnějším období. Lze očekávat mírně vzestupný trend ještě tři až čtyři roky, pak měly počty mírně klesat,“ říká. Podle posledního zápisu v rejstříku škol je ZŠ Dědina koncipována pro 720 žáků. „Máme jich nyní přibližně 560. Takže bychom měli v pohodě zvládnout další roky,“ sdělil Dunděra. Připouští, že více prostoru znamená větší komfort pro dělení tříd. Nepotvrzuje ale sdělení lokálního webu liboc.info, kde se píše, že kapacita školy „je již nyní nedostačující“. „Demografickou studii znám a vím, co můžeme čekat. Žáci z Dědiny budou mít ve škole vždy místo,“ dodal Dunděra.

Miliony ročně

Městská část proto neuvažuje o tom, že by se v dohledné době měla do objektu vrátit běžná škola. Nájemní smlouva s The Prague British School platí do srpna 2022 a do městské kasy přinese 5 milionů korun za rok. „Ve srovnání s budovami, které pronajímáme pro školní účely, jde o nejvýhodnější pronájem. Částka se blíží komerčnímu nájmu,“ sdělil místostarosta Vaculík. Škola je ale ve špatném technickém stavu a nutně potřebuje opravu. „Městská část vzhledem ke své finanční situaci, která není vůbec růžová, nasadila úsporný program. Hledáme jiné formy, jak pokrýt potřebné náklady. Jedním z nich je, že nájemci opravují objekty na vlastní náklady a tento model jsme chtěli uplatnit i u britské školy,“ vysvětlil Vaculík.  „Naším záměrem je v první fázi oprava a zateplení fasády objektu. Dále sanace oplocení areálu, které je rovněž v havarijním stavu. Předpokládaný finanční objem je 10 až 12 milionů korun. V dalších letech bychom rádi zrenovovali ještě zčásti neužívané suterénní prostory a dokončili rekonstrukci vnitřních rozvodů,“ sdělil Michal Bočan, jednatel The Prague British School. „Jako nájemce provádíme od roku 2007 údržbové práce, provedli jsme rekonstrukci herních prvků v areálu sportoviště, které je pravidelně využíváno i veřejností,“ dodal.  S plány na opravu souvisí i požadavek na setrvání v objektu. „Škola musí plánovat na desetiletí dopředu, takže bychom rádi prodloužili nájemní vztah o 15 let. To samozřejmě souvisí i s potřebou umořit vložené investice,“ říká Bočan o žádosti prodloužit nájem do roku 2037. Praha 6 ale uvažuje o horizontu mnohem kratším. „Rádi bychom prodloužili nájem o pět let, během kterých by si mohla britská škola odbydlet část investic,“ upřesňuje Lacina. Podle Vaculíka rozhodování komplikuje skutečnost, že majoritním vlastníkem školního hřiště je restituent, který se domáhá svých práv. „Záměr jsme také pozastavili s ohledem na nevyjasněné majetkoprávní záležitosti. Bez dohody nelze jít dál,“ uvedl místostarosta Vaculík. Proti dlouhodobému prodloužení se vymezili zastupitelé Strany zelených a komunisté. Podle Ivana Hrůzy (KSČM) by vedení radnice nemělo schvalovat nájmy na desítky let, které mnohonásobně přesahují dobu mandátu. Zastupitelka Ducháčková-Chotková (SZ) zase říká, že Praha 6 nemá vytvořen strategický materiál týkající se rozvoje školství na MČ pro budoucí dekády, který je pro takto závažná rozhodování o dlouhodobých pronájmech zcela nezbytný. 

Školy, kde jsou třeba

Pokud by městská část prodloužila nájem za stejných podmínek, může si za 10 let přijít na 50 milionů korun. „Za dvacet let by to byla částka, která je relevantní investici do nové školy,“ upozorňuje Vaculík. Novou školu chce Praha 6 stavět na Kocínce při ZŠ Bílá. Proč ale nevyužije vlastní školní budovu na Vlastině? „Chceme vytvářet nové prostory v místech, kde jsou žádané, to je právě na hranici Hanspaulky a Dejvic. Škola má být tam, kde děti bydlí a kde mají kamarády, patří to k přirozeným parametrům života,“ domnívá se Lacina. Vedení městské části se neobává nedostatku míst ani v souvislosti s dlouhodobě plánovanou výstavbou v areálu ruzyňských skladů. „Pokud by došlo k avizované výstavbě nového sídliště, má Praha 6 dostatek nástrojů, aby developery zavázala podílet se na občanské vybavenosti, včetně stavby škol a školek,“ je přesvědčen místostarosta Lacina. „Od doby mého nástupu a možná i dříve, existuje studie o výstavbě bytových domů v oblasti kasáren.  Součástí projektu je také nová škola,“ říká ředitel místní školy Dunděra. „Rozhodnutí školu na Vlastině pronajmout s tím, že bude sloužit dětem, bude možné ji v případě nutnosti zase využít Prahou 6 a do té doby se o ni bude někdo starat, platit provoz a městská část získá prostředky z pronájmu, považuji za optimální,“ dodává.

The Prague British School má pozici respektované a vyhledávané mezinárodní školy. S Prahou 6 spolupracuje formou stipendijních pobytů. V posledním roce došlo z iniciativy zastupitele Jiřího Růžičky, předsedy školské komise, k zavedení nových krátkodobých stipendií. „Část stipendijních míst je určena pro děti, které v naší škole stráví 3 až 4 měsíce a jejichž složení se mění na základě výběru ze všech 15-ti základních škol, které v Praze 6 působí,“ vysvětluje ředitel Michal Bočan.

Infobox:

Soukromá The Prague British Schoool působí v Praze 6 v budově školy Vlastina od roku 2007 a navštěvuje ji 250 dětí ve věku od tří do dvanácti let. Výuka zde probíhá dle britského vzdělávacího systému. Za nájem budovy Praha 6 získává 5 milionů korun ročně. Smlouva platí do roku 2022. O případném prodloužení Praha 6 teprve rozhodne.