Dijon je novým partnerem Prahy 6

Francouzské město Dijon je novým, v pořadí devátým partnerským městem Prahy 6. Dohodu o pětiletém partnerství podepsali v Dijonu starostové obou měst, za Dijon François Rebsamen a Ondřej Kolář za Prahu 6. Cílem je spolupráce budování tématických vztahů, které poslouží rozvoji obou území.

„Partnerství s Dijonem je přelomové, jako vůbec první je uzavíráno na dobu určitou s možností dalšího prodlužování. Společné aktivity se budou průběžně vyhodnocovat a na tomto základě se bude rozhodovat, zda partnerství funguje a je přínosné,“ vysvětlil starosta Kolář, jehož projev ve francouzštině partneři velmi ocenili. Podle starosty by se podobným způsobem mohly upravit i vztahy s ostatními partnerskými městy. „Naším zájmem je postupně "rozhýbat" mnohdy jen formální a neefektivní spolupráci. Jednáme s italským Rocegno Terme, které zakotvení konkrétních projektů do partnerské smlouvy a možnost jejich vyhodnocování vítá, jistá forma takovéto spolupráce již funguje s Bayreuthem,“ upřesnil Kolář.

V případě Dijonu získala Praha 6 prestižního partnera. Dijon jako hlavní město burgundského regionu má bohatou historií. Je sídlem známého Carnotova lycea, v jehož rámci již několik desetiletí funguje tzv. Česká sekce. „Konkrétní spolupráci chceme rozvíjet jednoznačně v oblasti školství, již se nám podařilo propojit gymnázium Jana Keplera právě s Carnotovým lyceem,“ uvedl Kolář. Jak ukázala první jednání zástupců Prahy 6 s dijonskými radními, spolupráce bude přínosná v sociální oblasti, životního prostředí bezpečnosti a také v oblastech územního rozvoje. „Dijon má velmi sofistikovaný systém územního plánování, ze kterého můžeme hodně těžit,“ dodal starosta Ondřej Kolář.