Nové vedení Prahy 6

náhled souboruV pondělí 19. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva městské části Praha 6. Slib zde složilo všech 45 nových zastupitelů. Poté proběhly tajné volby starosty, místostarostů, radních a předsedů výborů.

Už v říjnu podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězné koalice KLID, která disponuje deseti mandáty a tvoří ji TOP 09 a KDU-ČSL, spolu s druhou ODS a třetím hnutím STAN. Ti získali deset, respektive sedm zastupitelů. Koalice tak má v novém zastupitelstvu Prahy 6 pohodlnou nadpoloviční většinu 27 hlasů z celkových 45.

STAROSTA
Na funkci starosty městské části Praha 6 byl nominován pouze jeden kandidát – lídr vítězné koalice KLID Ondřej Kolář. V tajné volbě si vyzvedlo hlasovací lístky 41 zastupitelů, kladně hlasovalo 28 z nich. Ondřej Kolář byl zvolen starostou na následující čtyři roky už v prvním kole.
„Před vedením Prahy 6 je řada výzev a věcí, které budeme muset řešit bezodkladně – patří mezi ně doprava a školství. Tato koalice si dala do vínku, že bude transparentní, otevřená a bude se chovat tak, aby nebyly pochyby o věcech, které dělá. Zapojování občanské veřejnosti do procesů rozhodovacích a plánovacích je nevyhnutelné. Budu se snažit svou funkci vykonávat opět slušně, odpovědně, abych se nemusel za nic skrývat. Pokud to my všichni dokážeme, můžeme si gratulovat. Byl bych rád, abychom se k sobě chovali slušně. Držím všem palce, aby následující čtyři roky byly co nejproduktivnější, a až se po uplynutí této doby budeme loučit, aby se Praha 6 posunula tím správným a dobrým směrem,“ řekl starosta po svém znovuzvolení.

STATUTÁRNÍ MÍSTOSTAROSTA
Jediným kandidátem na pozici statutárního místostarosty byl Jakub Stárek (ODS). Také on byl zvolen v prvním kole tajné volby, hlasovalo pro něj 39 ze 45 zastupitelů, kteří si vyzvedli hlasovací lístky. Dle koaliční smlouvy bude zároveň zodpovědný za územní rozvoj. „Ve své funkci budu spolupracovat na tvorbě nového územního plánu a jednoznačně reprezentovat stanovisko městské části Praha 6. Dbát na to, aby rozvoj obce respektoval místní a historické hodnoty lokalit a podporoval vznik lokálních center. Dále chci aktivně přistupovat k řešení rozvojových a transformačních území, intenzivně pracovat na zkvalitnění veřejného prostoru, ať již formou revitalizace uličních tříd, například Bělohorské, Dejvické nebo Technické, nebo třeba Vítězného náměstí, tak i formou doplňování parteru drobnými artefakty a vodními prvky,“ vyjmenovává své priority místostarosta Jakub Stárek.
 
MÍSTOSTAROSTOVÉ
Na tři pozice místostarostů byli nominováni tito tři kandidáti: Jan Lacina (STAN), Jiří Lála (ODS)a Jaromír Vaculík (TOP). Všichni tři byli zvoleni v prvním kole tajné volby.
Pro Jana Lacinu hlasovalo 26 zastupitelů a byl zvolen místostarostou zodpovědným za správu majetku, kulturu, sport a volný čas. Jiří Lála získal 33 hlasů a stal se místostarostou zodpovědným za oblast dopravy. Celkem 27 hlasů obdržel Jaromír Vaculík – znovuzvolený místostarosta pro ekonomiku a finance.

ČLENOVÉ RADY
Do devítičlenné rady byli kromě starosty a místostarostů nominováni také Zdeněk Hořánek (STAN), Marián Hošek (KDU-ČSL), Marie Kubíková (ODS) a Eva Smutná (TOP 09). Všichni byli zvoleni v prvním kole tajné volby.
Zdeněk Hořánek se díky 27 hlasům stal radním zodpovědným za investice a bezpečnost, Mariána Hoška zvolilo 33 zastupitelů radním pro sociální věci, zdravotnictví a prevenci. Celkem 35 hlasů v tajné volbě obdržela Marie Kubíková a stala se radní pro oblast školství a čerpání peněz ze souvisejících fondů. Eva Smutná bude díky 35 hlasům v následujících čtyřech letech radní pro strategický rozvoj a památkovou péči.

VÝBORY A PŘEDSEDOVÉ
VÝBORŮ
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení pěti výborů. Kromě kontrolního a finančního, které musejí vzniknout ze zákona, budou v tomto volebním období působit ještě mandátový výbor, výbor pro výchovu a vzdělávání a výbor pro otevřenost, média a participaci. Každý z nich má 13 členů.


KOMISE A PŘEDSEDOVÉ ­KOMISÍ
Zřizování komisí a volba jejich předsedů a členů patří do kompetence rady městské části, která rozhodla, že v tomto volebním období bude pracovat 15 komisí. Ty mají 13 členů, pouze komise bezpečnostní a dopravní jsou patnáctičlenné. V tomto volebním období budou pracovat:
Komise majetkové politiky – předsedou je Ondřej Dušek (TOP 09, KDU-ČSL)
Komise životního prostředí – předsedou je David Ptáček (STAN)
Komise dislokační – předsedou je Jan Dočekal (Svobodní za klub ODS)
Komise územního rozvoje – předsedou je Marcel Petrásek (ODS)
Komise kulturní – předsedou je Petr Prokop (STAN)
Komise bytové politiky – předsedkyní je Jana Kabelová (Piráti)
Komise strategického rozvoje MČ Praha 6 – Petr Exnar (TOP 09, KDU-ČSL)
Komise pro sociálně bytové otázky – předsedou je Tomáš Kodyš (TOP 09, KDU-ČSL)
Komise pro sociální a zdravotní problematiku – předsedkyní je Iveta Borská (ODS)
Komise „Zdravá šestka“ – předsedkyní je Barbora Hrůzová (Piráti)
Komise pro sport a volný čas – předsedou je Libor Bezděk (STAN)
Komise bezpečnostní – předsedkyní je Kateřina Bartošová (ODS)
Komise dopravní – předsedou je Vladimír Šuvarina (ODS)
Komise pro elektronizaci a digitalizaci – předsedou je Miloš Vlach (Piráti)
Povodňová komise – předsedou je Ondřej Kolář (TOP 09)
Dále rada zvolila bezpečnostní radu úřadu městské části a krizový štáb, v jejich čele stojí starosta Ondřej Kolář.