P+R na Dlouhé míli

náhled souboruAž pět tisíc aut má pojmout P+R parkoviště na Dlouhé míli, navazovat na něj bude stanice železnice Praha – Letiště Václava Havla – Kladno, tramvajová trať, autobusové nádraží a případně i prodloužené metro. Podporu projektu vyjádřili i zastupitelé.

Již minimálně dva roky žádá městská část Praha 6 dopisy i při osobních jednáních vedení hlavního města Prahy, aby začalo s výkupem pozemků na Dlouhé míli, které jsou určené pro stavbu P+R parkoviště. Povedlo se to až po změně vedení magistrátu, zastupitelé hlavního města na svém prosincovém jednání dali k výkupu souhlas.  „Vnímám to jako přihlášení se hlavního města k řešení dopravní situace na Praze 6, a  tím k urbanistické koncepci, kterou městská část prosazuje pro tuto oblast – tedy profesionální koncepční řešení, které zajistí propojení všech navržených dopravních staveb v území v tom nejvyšším urbanisticko-architektonickém standardu,“ vítá rozhodnutí magistrátu radní pro strategický rozvoje Eva Smutná (TOP 09). Podporu má projekt i v městské části, na prosincovém jednání pro něj hlasovalo 38 zastupitelů ze 42 přítomných.


Nejde jen o parkoviště
Ani jedna ze studií zatím neřešila, a ani to neměla za úkol, jeden z hlavních problémů Prahy 6, a to nutnost kapacitního záchytného parkoviště P+R se zhruba 5000 stáními na Dlouhé míli. Zároveň ani jedna studie neodpověděla na otázku, jak řešit konfliktní mimoúrovňovou křižovatku s Pražským okruhem v místě Dlouhé míle, která neodpovídá svojí kapacitou budoucím potřebám území. Dlouhá míle je největší dopravní rozvojová plocha Prahy 6, ve které se kříží projektované prodloužení železnice na letiště, případně i předpokládané prodloužení metra A, měly by zde končit autobusy z Kladenska, a rovněž by k tomuto prostoru měla být protažená i tramvajová trať, čímž by bylo místo obslouženo všemi dopravními prostředky Pražské integrované dopravy. S areálem ze severu přímo sousedí Mezinárodní letiště Václava Havla, které v současné době připravuje šest velkých rozvojových staveb, a také v současnosti osamocené Obchodní centrum Šestka bude v budoucnu doplněno dalšími objekty vybavenosti. Výstavba parkoviště P+R, o kterém se zde dlouhodobě uvažuje, je v tomto kontextu klíčovou stavbou území.


Pro pět tisíc aut
Předpokládaná kapacita P+R je 5000 míst, původní plán s pouze 1200 stáními nelze akceptovat. Zdaleka totiž neodpovídá současným potřebám a rozvoji automobilismu nejen v Praze. „V současné době si nemůžeme dovolit promarnit příležitost vybudovat zde alespoň pět tisíc parkovacích míst formou vícepatrových garáží, parkování pouze na terénu lze považovat za znehodnocení pozemků. V rámci projektových prací na nově vznikající železniční stanici je pravý čas na nutnou revizi potřeb a možností tohoto území, a to i v návaznosti na stávající kapacitní možnosti nájezdů a výjezdů ze silničního okruhu, které bude nutno zřejmě přehodnotit.  Tato oblast má možnost stát se dopravním „zlatým vejcem“ Prahy 6, které výrazně uleví městské části od průjezdné dopravy a s tím souvisejícího všudypřítomného parkování návštěvníků Prahy,“ říká Eva Smutná a dodává, že by byla nerada, kdyby to v Ruzyni dopadlo třeba jako na Zličíně, kde byla vybudována velká obchodní centra pouze s povrchovými parkovacími místy a bez odpovídající kapacity příjezdových silnic. Proto se zde často tvoří kolony aut, které ovlivňují dopravu v celé lokalitě.


Studie pro Veleslavín
Oblast Dlouhé míle musí být řešená komplexně, podobně jako se to již daří u prostoru Dejvické a Veleslavína. „Právě pro terminál Veleslavín už je dopracované zadání veřejné soutěže a v dohledných dnech bude tato soutěž vypsána. Stejně tak požaduje radnice řešit terminál Dejvice a rozvojové území kolem Dlouhé míle. Jen tak dosáhneme, aby právě zde vzniklo jediné parkoviště P+R Prahy 6, a to v maximální kapacitě a se vší vybaveností evropské úrovně, jakékoli jiné řešení bylo do budoucna neefektivní, bylo by promarněnou příležitostí a především by se následně prodražilo,“ dodává radní pro strategický rozvoj.  Všechny postupy projednává s odbory hlavního města, ředitelstvím SŽDC, ŘSD  a rovněž i s ministrem dopravy. Všechny zmíněné instituce postup podporují. Ačkoli nepůjde o stavbu městské části, je pro ni důležité, aby si nad tímto územím a jeho řešením zachovala jistou supervizi a aktivně zde prosazovala své zájmy, které koneckonců jasně definuje i platný územní plán.