Rekonstrukce Petschkovy vily

náhled souboruPamátník národního písemnictví plánuje přestěhování svého sídla do bývalé Petschkovy vily v pelléově ulici v roce 2020. V současné době v objektu pokračují stavební úpravy. Základní hrubá přestavba je dokončená a práce se tak přesouvají do interiéru.

Od počátku rekonstrukce vily v roce 2016 proběhly práce, které se týkaly změn vnitřních dispozic, bouracích prací stropů, příček a dalších nežádoucích stavebních prvků. „Musíme si uvědomit, že samotná vila nebyla původně dokončena a řada prvků, jako například točité schodiště, se nerealizovala. Ukázalo se, jaké zásadní změny zde provedli minulí uživatelé, jako byla například za Protektorátu německá správa budovy, nebo další úpravy vzniklé za působení Velvyslanectví Čínské lidové republiky. Zásadně se měnily dispozice nejen velmi nešetrným, ale i neprofesionálním způsobem, které měly negativní vliv i na samotnou statiku objektu. Proto se zde musely dělat i další nové podpůrné konstrukce,“ vysvětluje Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví.


Vila dostane původní podobu
Překvapení tady ale bylo více: Šlo o různé druhy vstupů a výstupů zazděných dveří, nebo dvou druhů venkovních omítek. Navíc při první rekonstrukci byla vila obnažena do suterénu a vznikl zde tak příkop mezi terénem a budovou, aby do suterénu přibyla okna. Nyní se budova naopak uvádí do stavu dle původního projektu s monumentálním venkovním schodištěm. V suterénu se bude nacházet výstavní prostor, programový sál a technické zázemí. Stavba se tak blíží do druhé poloviny rekonstrukce, kdy se již dělají rozvody elektřiny, vodovodního potrubí a další instalace související s chodem objektu. Probíhají také úpravy interiéru horního patra, které se týkají nové střechy, osazení oken a úprav příručního depozitáře.
Bylo také vypsáno výběrové řízení na architektonické řešení expozic, aby práce na sebe navazovaly. Zároveň tým odborných pracovníků připravoval koncept a scénář expozic pro novou budovu. „Neplánujeme vytvoření jedné stálé expozice, ale naopak dynamické, ve které se budou proměňovat exponáty v různých intervalech. Nejde nám o to, návštěvníkům ukázat lineární vývoj literatury, ale spíše důležité milníky vývoje literatury v českém prostoru,“ přibližuje Zdeněk Freisleben a dodává: „Koncept je velice dobře zpracován a nyní se dopracovávají jednotlivé detaily. Na architektonickém řešení se podílí studio ANTA ve spolupráci s mladými architekty, kteří přišli s neobvyklým řešením realizace výstavního projektu.“
V letošním roce bude probíhat dokončení interiérů a vnitřních prostor, zároveň vila dostane novou fasádu, což nebude jednoduché vzhledem k různým technologiím a samotnému dalšímu postupu. Pochopitelně jako poslední proběhnou práce na úpravě terénu a zahrady.


Stěhování v roce 2020
Během roku 2020 dojde k samotnému stěhování instituce do nové budovy. Týká se to jak pracovišť, tak připravované stálé expozice a menší části sbírkových předmětů do příručního depozitáře. V této souvislosti je potřeba zmínit, že Památník národního písemnictví vlastní přibližně 7 500 000 předmětů, které budou z větší části uloženy v Centrálním depozitáři v Litoměřicích. Ostatně jeho první část je již dokončena a v provozu je zde sbírka literárního archivu a badatelna. Zároveň probíhá rekonstrukce druhé budovy, ve které budou uloženy sbírkové předměty oddělení knihovny a uměleckých sbírek památníku. Instituce tak definitivně opustí všechny mimopražské depozitáře a bude disponovat tímto novým a moderním v Litoměřicích. V Praze 6 bude pouze menší depozit především s materiály pro zpracování samotných fondů.
Po dokončení rekonstrukce pražského sídla získá instituce výstavní plochu zhruba o velikosti 1400 metrů čtverečních, kterou bude tvořit z větší části zmiňovaná expozice doplněná o menší výstavní projekty.
V novém objektu se také bude nacházet literární kavárna přístupná veřejnosti, multifunkční programový sál pro sto návštěvníků, pracovny odborných oddělení a badatelna. Samotné sídlo Památníku národního písemnictví zároveň sousedí s takzvanou Malou vilou, kterou již instituce využívá, a po dokončení rekonstrukce tak dojde k propojení obou objektů v jeden areál se zahradou.