Nájmy v obecních bytech

náhled souboruMěstská část se rozhodla ­upravit výši nájemného v obecních bytech. To se naposledy měnilo v roce 2013 (do konce roku 2012 reguloval výši nájmů zákon) a v hlavním městě patřilo k těm nižším.

U stávajících smluv na dobu neurčitou dojde ke zvýšení nájmu o 20 procent. Kdo tedy platil v současnosti za metr čtvereční 114 korun, nyní dá 136,80 koruny. U bytu o velikosti 60 metrů čtverečních tak nájem poroste z 6840 na 8208 korun, tedy o 1368 korun měsíčně. Je to v souladu se zákonem, který dovoluje navýšení o 20 procent každé tři roky. Částka však nesmí překročit výši průměrného nájemného v dané lokalitě, což bylo loni v Praze 6 zhruba 250 korun za metr čtvereční a měsíc.
Pro porovnání: podle statistik realitních portálů se pohybovalo komerční nájemné v bytech na území šesté městské části v říjnu letošního roku na 318 korunách, před rokem to bylo 306 korun,  nárůst za dvanáct měsíců tak činí 3,9 %. Za komerčně pronajímaný byt o ploše šedesát metrů čtverečních tak lidé zaplatí v průměru 19 080 korun. „I tato čísla ukazují, že zvýšením ceny o dvacet procent, které se týká 534 bytů, se snažíme narovnat ceny bydlení na území městské části,“ vysvětluje Zdeněk Hořánek (STAN), radní zodpovědný za oblast investic.


Mění se i další smlouvy
U prodlužovaných a nově uzavíraných smluv v seniorském bydlení Nová Ořechovka a Ve Střešovičkách 55 bude činit nájemné 130 korun za metr čtvereční a měsíc, u bytů pronajímaných preferovaným profesím je částka stanovena na 150 korun. Při přechodu nájmu, například z prarodičů na vnoučata, se prodlužuje nájemní smlouva místo stávajících dvou let na tři roky a cena za metr čtvereční je zde stanovená také na 150 korun.
Upravuje se i prodluž ování nájemních vztahů uzavřených na základě výběrových řízení. Po uplynutí „vysoutěžených“ devíti let může být smlouva opakovaně uzavřená na tři roky, a to za cenu 150 korun za metr čtvereční. Když je nájemné 130 až 149 korun za metr, zvedne se o 20 %. V případech, kdy dosáhne částky 150 Kč za metr a měsíc, bude dále zvyšováno o 20 % při uzavření nové nájemní smlouvy.  Tam, kde je nájemné 250 korun a více, neporoste.


Rozdělená opozice
Zda nájemné zdražovat, nebo ne, rozdělilo i opozici. Předsedkyně bytové komise Jana Kabelová (Piráti) kritizuje, že vůbec není jasné, jak se dospělo k předepsaným cenám nájmů. „Rada dala svůj návrh členům komise bytové politiky bez předchozího projednání jako konečný, bez projednání problematiky, bez stanovení skutečné nákladové ceny na správu a údržbu bytů,“ říká Jana Kabelová. Radnice se podle Zdeňka Hořánka snažila ceny nastavit velmi citlivě: „Před osmi lety, kdy byla ukončena řízená deregulace nájemného, činila v Praze 6 výše nájmného 149,60 korun. Proto dnes – po osmi letech – nastavujeme částku u nově uzavíraných smluv na 150 korunách za metr.“
Zastupitel Roman Mejstřík (ANO) s růstem na­opak souhlasí: „Zvýšení nájmů v obecních bytech, jakkoliv je nepopulární, má své opodstatnění. Ceny nájmů v poslední době výrazně stouply, v souvislosti se zvyšováním cen obecně, a proto i Praha 6 musí na tento vývoj re­agovat. Nicméně ruku v ruce s tím by mělo dojít i ke změnám v sociálních programech, aby nebyla ohrožena nízkopříjmová skupina obyvatel.“
Městská část si je samozřejmě vědomá, že ­zvýšení nájmů může u některých obyvatel způsobit finanční problémy. „Mohou čerpat podporu a státní příspěvky na bydlení. O těchto možnostech jsou nájemníci informováni v doprovodném dopise, který dostávají zároveň s novým výměrem nájemného,“ doplňuje Zdeněk Hořánek.