Památný den Sokolstva

náhled souboruPři příležitosti Památného dne sokolstva si Praha 6 připomněla jednu z mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha Vaníčka. Ve Vaníčkově ulici byla odhalena dodatková tabule. 

Vaníčkova ulice se symbolicky vine kolem nejvýznamnějšího místa spojeného se sokolskou historií, Strahovského stadionu, na němž od roku 1926 probíhaly všesokolské slety. „Jindřich Vaníček byl ve 20. letech minulého století jako náčelník Československé obce sokolské jedním z hlavních iniciátorů vybudování Masarykova stadionu. V roce 1935 byla ulice obepínající stadion pojmenována na jeho počest,“ připomenul při odhalení dodatkové cedule místostarosta Jakub Stárek (ODS). Poslední všesokolský slet se na Strahově uskutečnil roku 1948, v roce 1955 slety nahradily spartakiády. Přesto Vaníčkova ulice vydržela až do roku 1960, kdy byl název s ohledem na ideologickou nevhodnost změněn na Spartakiádní. Roku 1992 Praha 6 vrátila ulici původní název.
Během října mohli lidé také navštívit u Písecké brány výstavu, kterou Praha 6 připravila spolu s Vojenským historickým ústavem. Vernisáže se zúčastnili sestry a bratři z jednot z Hanspaulky, Dejvic nebo Střešovic v čele s členkami Věrné gardy hanspaulského Sokola. „Starostka sokolské obce paní Moučková mě před zahájením výstavy potěšila postřehem, že Praha 6 je v podpoře sokolského hnutí v Praze nejaktivnější. Zrovna letos jsme významně finančně přispěli na přístavbu sokolovny na Hanspaulce. So­kolové hráli významnou roli při vzniku našeho státu v roce 1918 a mají naši přirozenou úctu,“ uvedl místostarosta Jan Lacina (STAN) při vernisáži výstavy. 

Kdo byl Jindřich Vaníček?
Jindřich Vaníček byl náčelníkem sokolské obce od roku 1892. Ve funkci nejvyššího cvičitele významně obohatil cvičební soustavu Sokola, přičemž důsledně navazoval na Miroslava Tyrše. Významnou měrou přispěl k zavádění ženského sokolského cvičení, které se stalo nedílnou součástí emancipačního hnutí v českých zemích. Spolu s Josefem Scheinerem postupně přivedl organizaci na výsluní českého společenského života. Pod jejich vedením se stal Sokol ještě před vypuknutím 1. světové války zdaleka největším českým spolkem. V den vzniku Československé republiky rozhodlo vedení České obce sokolské vytvořit pod vrchním velením náčelníka Jindřicha Vaníčka tzv. Národní stráže, které se podílely na odzbrojení vojenských jednotek složených z rakouských, maďarských a rumunských vojáků. Dále zajistily, aby nedošlo ke ztrátám na kulturním dědictví a k vývozu uměleckých předmětů ze země. V prosinci 1918 byl Jindřich Vaníček jmenován náčelníkem odboru pro tělesnou výchovu národa na ministerstvu národní obrany.