Jednosměrky v Břevnově

náhled souboruNa začátku prosince loňského roku došlo v Břevnově, v lokalitě ohraničené ulicemi Bělohorská, Tomanova a Liborova, k výrazným úpravám dopravního značení. Změny připravené ještě minulou koalicí zahrnují  zónu placeného stání v celé lokalitě, současně zde vznikla „zóna 30“, nesmějí sem vjíždět nákladní automobily a došlo i k zavedení jednosměrek v některých ulicích.

„Důvodem pro zjednosměrňování komunikací bylo hlavně zvýšení počtu odstavných stání a zvýšení bezpečnosti provozu,“ vysvětluje místostarosta zodpovědný za oblast dopravy Jiří Lála (ODS). Úpravu si vyžádalo rozšíření zón placeného stání do této oblasti. Někteří lidé s touto regulací nesouhlasí, jiní neměli s hledáním parkovacího místa v oblasti doposud žádný problém. Analýza dopravy v klidu a dřívější zavedení zón placeného stání v okolí však prokázaly, že důvody k zavedení zóny zde existují. „Pokud bychom zónu rozšířili pouze o pár ulic nad původní rozsah, přesunul by se nám problém s parkováním zcela nepochybně do dalších ulic směrem k Ladronce,“ doplňuje Vladimír Šuvarina (ODS), předseda komise dopravní.


Občané mohou rozhodnutí připomínkovat
Podle Vladimíra Šuvariny se veřejnost může povolování o umísťování dopravního značení účastnit, ale zpravidla to dělají jen ti, kteří mají čas pravidelně sledovat úřední desku, a takových lidí moc není. Radnice chce do budoucna změnu. „Místní úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje opatřením obecné povahy. To znamená, že je nejdříve zveřejněn na úřední desce návrh opatření a každý se této části přípravy může aktivně účastnit a vy­slovovat své námitky či připomínky. Ale uznáváme, že v tomto případě bude třeba posbírat a zohlednit podněty z lokality ještě před ­zveřejněním návrhu,“ podotýká předseda dopravní komise.
S tím souhlasí i opoziční Piráti: „Opatření mají za cíl ztížit průjezd oblastí pro tranzit. Bohužel často komplikují život i rezidentům. Rozhodnutí, co je lepší, se nedá učinit od stolu. Podobným úpravám by měla předcházet debata, do které budou zapojeni nejen politici a odborníci, ale také místní obyvatelé,“ navrhuje jejich zastupitel Viktor Mahrik.


Jednosměrek ubude
Radnice se všemi vznesenými připomínkami zabývala, a tak vznikl nový návrh na úpravy jednosměrnosti a obousměrnosti v některých komunikacích, který by měl zvýšit množství obousměrných příjezdových cest k nemovitostem rezidentů. „Bohužel radnice uvedená opatření s rezidenty nekonzultovala a nezohlednila případné argumenty a připomínky místních. Zajisté se tak proto v budoucnu dočkáme opět změn nyní zavedeného značení, kterým se dalo předejít,“ komentuje situaci Roman Mejstřík (ANO). Podle radnice v takto rozsáhlém území bohužel nelze nalézt úplnou shodu, vyhovět všem připomínkám i občanům. „Je však pravda, že předchozí vedení radnice, které změnu připravovalo, příliš připomínky místních nezohlednilo. Jsme však toho názoru, že nově připravená úprava zlepší situaci většině rezidentů. Abychom do procesu přípravy opatření zapojili co nejvíce Břevnovanů, je možno v termínu do 15. února zaslat k danému návrhu konkrétní připomínky, a to na adresu jednosmerky.brevnov@praha6.cz,“ doplňuje místostarosta Lála.