Zápisy do školek nově

náhled souboruZápisy do mateřských škol představovují zdlouhavé správní řízení, které kvůli platné legislativě ne vždy končí úspěšně. Praha 6 se letos rozhodla celý proces zjednodušit a částečně převést do on-line formy.

„V pondělí 1. dubna spouštíme v Praze 6 rezervační systém, prostřednictvím kterého půjde vyplnit přihlášku do vybrané mateřské školy a současně budou rodiče moci sledovat aktuální pořadí svého dítěte. To, jestli ho školka může přijmout, se v předchozích letech dozvěděli často až na konci léta. S  novým portálem jakdoskolky.cz bude proces zápisů jednodušší,“ popisuje novinku radní pro školství Marie Kubíková (ODS). Zachovat bohužel musíme osobní doručení přihlášky do MŠ, protože platná legislativa nám neumožní změnu. Jedinou formou jiného doručení je datová schránka,“ dodává paní radní.

Co je dobré vědět
Předškolní vzdělávání je zpravidla určeno dětem ve věku od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Podmínkou přijetí dítěte je absolvování stanoveného pravidelného očkování nebo doklad o imunitě proti nákaze nebo děti s trvalou kontraindikací. Tato podmínka se nevztahuje také na děti, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání poslední rok před nástupem do základní školy.  
Zvolit si můžete libovolnou mateřskou školu na území městské části Praha 6. Přednost při přijímání dostane to dítě, které má v Praze 6 trvalý pobyt. Lysolaje, Nebušice, Suchdol a městská část Praha 17 v tomto případě do území Prahy 6 nespadají.
Žádost o přijetí dítěte můžete v tištěné podobě podat do jedné či více mateřských škol nebo využijte možnosti podání přes osobní datovou schránku. Ředitelka mateřské školy vaši žádost přijme a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí.
Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst pro zápis a konkrétní podrobnější informace vyvěšením v budově školy a umístěním na svých webových stránkách. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, včetně rezervace času pro odevzdání žádosti do jednotlivých ma­teřských škol, bude k dispozici k předvyplnění od 1. 4. 2019 na webu jakdoskolky.cz. Stáhnout si je můžete i na webech mateřských škol. V tištěné podobě k ručnímu vyplnění pak bude k vyzvednutí na radnici Prahy  6 ve vstupní hale nebo na odboru školství ve třetím patře.
Co potřebujete k zápisu

Pokud vyplníte žádost elektronicky na webu jakdoskolky.cz, data pak bude mít k dispozici mateřská škola, kam dítě hlásíte.
Důležité termíny
2. května  – den, kdy odevzdáte žádost či žádosti o přijetí – čas zahájení a ukončení zápisu určují jednotlivé mateřské školy, v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení. Žádost může odevzdat i osoba zmocněná na základě plné moci.

7. května  od 10.30 do 11.30 hodin – můžete nahlédnout do spisu svého dítěte.

7. května od 12 hodin – dojde ke zveřejnění seznamu přijatých dětí na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte.

9. května  od 13 do 17 hodin  – odevzdáváte zápisový lístek svého dítěte do zvolené mateřské školy. Zápisový lístek může odevzdat i osoba zmocněná na základě plné moci.

Od 9. května sledujte průběžné pořadí dosud neumístěných dětí v jednotlivých mateřských školách na jakdoskolky.cz. Pořadí aktualizují ředitelky škol jednou týdně, a to až do 31. srpna.
25. května budou zveřejněné výsledky zápisu z nástěnek a webů mateřských škol odstraněny.

KDE ZÍSKÁTE FORMULÁŘE
1. Na portálu jakdoskolky.cz v elektronické verzi.


2. Na webových stránkách mateřských škol.
Vytištěný dokument z webu vyplníte, necháte potvrdit lékařem, podepíšete a v den zápisu předáte ve vybrané nebo vybraných mateřských školách.

3. Na Úřadě MČ Praha 6.
Ve vstupní hale nebo ve 3. patře na odboru školství si vezmete tištěnou verzi žádosti.
Dokument vyplníte, necháte potvrdit lékařem, podepíšete a v den zápisu předáte ve vybrané nebo vybraných mateřských školách.

JAK ŽÁDOST ODEVZDAT
1. Osobně
Ve čtvrtek 2. května odevzdáte vyplněnou žádost o přijetí v dané mateřské škole.
V rámci elektronického systému na portálu jakdoskolky.cz si můžete rezervovat čas návštěvy ve vybraných mateřských školách.
Bez rezervace termínu se čekání na zápis může prodloužit, protože přednostně půjdou na řadu rodiče s rezervací.
Při osobním odevzdání žádosti dostanete potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním kódem dítěte, pod kterým od 9. 5. 2019 zjistíte pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách, dále pak informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a zápisový lístek.

2. Soukromou datovou schránkou
Dne 2. 5. 2019 od 0.00 do 23.59 hod. odešlete žádost s potvrzeným vyjádřením lékaře a potvrzením o trvalém pobytu v obvodu MČ Praha 6 (jen výpis z odboru evidence obyvatel). Neposílejte kopie rodného listu ani občanského průkazu. Žádost si můžete předvyplnit na portálu jakdoskolky.cz.
Nezapomeňte však , že datovou schránkou mohou být zasílány pouze dokumenty převedené autorizovanou konverzí (lze zhotovit na České poště, pomocí služby Czech POINT nebo také u notáře).
Ředitelka mateřské školy vám druhý den, tedy 3. 5. 2019, pošle zpět do datové schránky potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka a podpisu.

Naplněnost škol a školek

Naplněnost základních škol v Praze 6 se pohybuje kolem
90 procent. Celkem nabízí
15 základních škol, spravovaných šestkovou radnicí, 9515 míst, do nichž bylo v loňském roce zapsáno 8635 žáků.   
Platí, že spádové děti místo ve své škole najdou a pokud po přijetí všech dětí z Prahy 6 ještě zůstanou volná místa, přijímáme i žáky z jiných lokalit. Místních dětí ale přibývá.
Poslední čísla uvádějí, že zatímco v loňském červnu opustilo deváté třídy 662 žáků, do 42 prvních tříd jich nastoupilo 1042. K  zápisům loni přišlo 1276 dětí, z nichž 1187 mělo trvalý pobyt v Praze 6. Z nich odklad dostalo 142 dětí.
Do mateřských škol bylo  přijato v tomto školním roce 1096 dětí z 1347 přihlášených. Ne všechny děti však byly odmítnuty, 29 dětí nenastoupilo, 23 odmítlo nabízené místo v konkrétní školce, někteří nedoplnili žádost nebo nezajistili povinné očkování.  Patnáct dětí podalo jen jednu přihlášku, převážně do ­alternativní školky nebo do školky se speciální péčí. Proto se podařilo se přijmout i 92 dětí mladších tří let.

Situace v ZŠ v. čáslavské
Školství v Praze 6 si dlouhodobě drží vysokou kvalitu, což zaznamenáváme každoročně při zápisech do prvních tříd, kam se snaží dostat mnoho dětí, které ani v Praze 6 nebydlí. I přesto se pochopitelně může objevit selhání. Podobná situace se nyní stala v Základní škole Věry Čáslavské, kde se hledá nový ředitel či ředitelka. „Jak my na radnici, tak zejména rodiče a děti jsme zaznamenali řadu problémů s vedením této školy na Petřinách. Bohužel došlo k tomu, že vedení pojalo řízení školy tak trochu jako rodinný podnik. Došlo k několika pochybením, zejména v personální oblasti a v komunikaci současného vedení s rodiči.
Manažerské pochybení potvrdily i výsledky kontroly České školní inspekce,“ konstatuje radní pro školství Marie Kubíková (ODS) a dodává, že s většinou rodičů se opakovaně sešla, průběžně s nimi komunikuje a rozumí jejich problémům, které se snaží aktivně řešit. Městská část proto vyhlásila konkurzní řízení na pozici ředitele nebo ředitelky ZŠ a MŠ Věry Čáslavské.