Budoucnost trojdomí Šolínova

Zastupitelé hlavního města schválili na svém květnovém jednání memorandum s městskou částí Praha 6  o využití budov Šolínova s tím, že by zde mělo vzniknout centrum sloužící seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Zastupitelé Prahy 6 jednomyslně schválili toto memorandum už v dubnu.

„Oceňuji, že příprava memoranda probíhala v pracovní skupině, napříč všemi stranami a celým politickým spektrem, což se projevilo i na jednomyslném hlasování zastupitelstva,“ říká radní pro sociální politiku Marián Hošek (KLID/KDU-ČSL). Návrh a realizace seniorského domu jsou v kompetenci hlavního města, to rozhodne – ovšem ve spolupráci s Prahou 6 – co a v jakém rozsahu bude v trojdomí realizováno. Uvažuje se o kombinaci několika služeb. „Jsme rádi, že se podařilo prosadit se změnou ve vedení hlavního města tento nový koncept, který umožní z trojdomí udělat moderní centrum pro seniory se širokou škálou služeb, sloužící zejména občanům Prahy a Prahy 6, a že se podařilo zastavit připravovanou nesmyslnou koncesi na pronájem trojdomí na třicet let do rukou soukromého vlastníka,“ říká k uzavřenému memorandu zastupitel Ondřej Chrást (Piráti). Návrh koncese počítal s tím, že většinu možných rizik ponese budoucí nájemce, to spolu s vysokými náklady nakonec zájemce odradilo. „To, co mohlo už být téměř hotové, se snad podaří dokončit a trojdomí v Šolínově opět bude sloužit seniorům a potřebným. Tak, jak to Praha 6 vždy chtěla a prosazovala," konstatuje starosta Ondřej Kolář (KLID/TOP 09).


Domov pro seniory
Podle přijatého memoranda by v Šolínově měl vzniknout domov pro seniory se zhruba padesáti lůžky v jedno- a dvojlůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím, případně i kuchyňkou. Určeny by byly pro lidi v nepříznivé sociální nebo zdravotní situaci, a šlo by o pobyt na dobu časově neomezenou. Tato služba počítá s nezbytnou podporou paliativní péče vedenou odborníky, například s organizací Cesta domů a podobně.

Dvacet míst by mělo být vyhrazeno pro:

Deset míst by mělo sloužit jako:

Komunitní centrum i dětská skupina
V seniorském domě Šolínova by mělo také vzniknout komunitní centrum pro pořádání různých kulturních zájmových akcí pro  více cílových skupin – seniory, rodiny, děti a mládež a podobně. Pro všechny by bylo určené centrum poradenství pro seniory, kde by dostali informace, jak pečovat v domácím prostředí o lidi staré či nemocné, jaké možnosti pečující mají, jaké služby jsou pro ně dostupné, kdo jim pomůže s financováním péče a podobně.
Vzniknout by zde měla i dětská skupina pro děti zaměstnanců domova s kapacitou dvanáct míst. A také veřejné služby pro klienty i širokou veřejnost – kavárna s občerstvením, kadeřnictví, cvičení, pedikúra,  prodejna a půjčovna kompenzačních pomůcek, lékárna a podobně.