Kvůli suchu bude letos tráva vyšší

náhled souboruNa problematiku dlouhodobého sucha Praha 6 reaguje mimo jiné zvýšením výšky sekaného travního porostu na minimálně 7 cm. V letošním roce je také plánován nižší počet sečí s tím, že městská část jejich frekvenci bude regulovat dle svého uvážení.

Po provedení prvního kola byly seče dočasně zastaveny do doby, než přišly deště.  Po nich byl vydán pokyn k provedení druhého kola. Dodavatel prací údržby veřejné zeleně dostal pokyn k nastavení nejvyššího zdvihu u všech sekaček, takže by posekaný travní porost měl mít výšku 7–10 cm.
Protože se očekává, že klimatická změna bude trvalejšího charakteru, chystají se i další opatření, jako například pečlivé přehodnocení významnosti jednotlivých ploch podle volby frekvence sečí. Vytipovány budou plochy, kde se bude seč provádět z důvodů biodiverzity pouze 2 x ročně. Okolí dětských hřišť, relaxační louky pro rekreační sport apod. ale budou sečeny s obvyklou frekvencí. Dále se počítá s rea­lizací tzv. květinových pásů podél komunikací a při okrajích parků. Jde o úpravu podél pěších cest a komunikací, kde bude provedena rekultivace a vysety směsi květnatých luk. Zde se před­pokládají 3 až 4 seče ročně. Dvě květinové louky jsou již nyní například v parku Pod Královkou na Břevnově nebo v Ruzyni v ulici Českých exulantů.