Stará čistírna odpadních vod jako památka UNESCO?

Bude Stará čistírna v Bubenči, která už se nyní může pyšnit přívlastkem Národní kulturní památka, také technickou památkou UNESCO? Provozovatel o to usiluje a už podnikl první kroky.

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči byla postavená v letech 1901 až 1906 jako poslední část stokové sítě v Praze a sloužila do roku 1967, než se zprovoznila čistírna na Císařském ostrově.
„Nejen podle našeho názoru jde o mimořádnou památku, která má větší hodnotu, než jsme si před 10 lety mysleli. Jde o unikátně dochovaný technický areál a pokud víme, není mnoho dochovaných staveb souvisejících s počátky moderního odvádění a čištění odpadních vod na přelomu 19. a 20. století. Ty dochované stavby nejsou zdaleka v tak dobrém stavu jako naše bubenečská čistírna,“ říká Šárka Jiroušková, z TOVÁRNA, z. ú., která čistírnu spravuje a provozuje.
Další krok k zapsání čistírny do seznamu technických památek musí udělat ministerstvo kultury. „My jsme sedm let získávali, dohledávali a shromažďovali všechny požadované podklady a dokumenty potřebné k zápisu památky na národní indikativní seznam památek vybraných k zápisu na listinu světového dědictví UNESCO, které jsme předali ministerstvu kultury. Nyní čekáme na informaci o dalším postupu, doplňuje Šárka Jiroušková a dodává, že příprava vlastní nominační dokumentace rozhodně není záležitostí týdnů či měsíců. Podle odhadů by proces zpracování mohl trvat zhruba pět let.