Úspěšný žák 2019

V závěru školního roku se konal v Písecké bráně slavnostní ceremoniál, při němž bylo vyhlášeno 33 úspěšných žákyň a žáků ze základních škol ZŘIZOVANÝCH městskou částí Praha 6.

Každá škola mohla navrhnout tři děti, z nichž bylo vybráno 33 těch nejlepších, které dostaly pamětní list, medaili městské části a také věcné dárky.  „Ocenění se dostalo žákům, kteří vynikají talentem, reprezentují školu v oborových nebo sportovních soutěžích, těm, kteří se zapojují do práce ve školách nebo do organizace mimoškolních aktivit, pomáhají spolužákům, pracují nad rámec běžných povinností a rozvíjejí svoje schopnosti schopnosti. Všem patří náš obdiv. Jejich nadání a píle jsou pro ostatní velikou motivací,“ říká radní pro školství Marie ­Kubíková (ODS).
Praha 6 současně udělila statut Excelentní jazyková škola pěti základním školám: ZŠ Červený vrch, Emy Destinnové, Hanspaulka, ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ nám. Svobody. Tyto školy dokázaly naplnit přísná kritéria pro udělení titulu, kterými jsou partnerství se zahraniční školou, výuka minimálně čtyř cizích jazyků, výuka předmětu v cizím jazyce, výuka rodilým mluvčím a umístění školy v horních dvaceti procentech ve výsledcích SCIO trestů.

Přehled oceněných žáků
Barbora Bendová, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
Viktorie Bernová, ZŠ a MŠ Emy Destinnové
Jáchym Brabec, ZŠ a MŠ Antonína Čermáka
Levi Crossan, ZŠ a MŠ Bílá
Nicol Fajgarová, ZŠ Hanspaulka
a MŠ Kohoutek
Anička Hedbávná, ZŠ Hanspaulka
a MŠ Kohoutek
Kryštof Judl, ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2
Kateřina Kaňáková, ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
David Daniel Kaplan, ZŠ Marjánka
Jan Klimpl, ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Tomáš Kluch, ZŠ Norbertov
Matylda Kociánová, ZŠ Pod Marjánkou
Agáta Kubátová, ZŠ Dědina
Kryštof Linke, ZŠ Pod Marjánkou
Jakub Mejzr, ZŠ a MŠ Antonína Čermáka
Zdeněk Mudryj, ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
Adéla Němečková, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
Jiří Rada, ZŠ Dědina
Samuel Rosiar, ZŠ a MŠ Červený vrch
Anna Rozsypalová, ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
Tereza Setničková, ZŠ a MŠ nám. Svobody 2
Artur Andrej Alexandr Szeredi, ZŠ
a MŠ J. A. Komenského
Adam Szlifka, ZŠ a MŠ Antonína Čermáka
Sára Šamánková, ZŠ Hanspaulka
a MŠ Kohoutek
Zuzana Šrámková, ZŠ a MŠ nám. Svobody 2
Jolana Štenglová, ZŠ a MŠ Červený vrch
Aneta Štrosová, ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
Michal Švorc, ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Vojtěch Tesař, ZŠ a MŠ Červený vrch
Alice Olga Vítová, ZŠ Dědina
Nina Weissová, ZŠ a MŠ Emy Destinnové
Emma Veronika Werbiková, ZŠ a MŠ Emy Destinnové