Nový Metropolitní plán

náhled souboruDalší kolo schůzek k Metropolitnímu plánu proběhlo v první polovině prosince v Institutu plánování a rozvoje (IPR). Projednávaly se zde připomínky, které byly podané městskými částmi v červenci 2018 v rámci společného jednání.

Na těchto schůzkách nedošlo a ani nemohlo dojít k vypořádávání připomínek, které k plánu měli jak občané, tak městské části samotné. Tento proces je totiž v kompetenci Odboru územního plánování hlavního města. „IPR se snaží věnovat především těm připomínkám městských částí, které jsou místně lokalizované a kde můžeme najít poměrně velkou shodu, avšak zároveň je třeba vnímat, že řada připomínek se týká celoměstských koncepcí a názorů dotčených orgánů, ministerstev, které mají vyšší právní váhu,“ komentuje schůzku ředitel IPR Ondřej Boháč. To potvrzuje i statutární místostarosta Jakub Stárek (ODS), který se setkání za městskou část účastní: „Při jednáních zažíváme dlouhodobé rozčarování z dopravy, s dopravními stavbami v Praze 6 si totiž neumí poradit ani Metropolitní plán. Vyhýbá se například mostům přes Vltavu, které by byly s ohledem na nutnost propojení Prahy 6 a 8 zásadní. Most je reálný, ale s auty tam počítat nemůžeme. Prý by jich tam jezdilo moc, a proto nechce hlavní město plánovat a stavět pro auta žádný most. Budeme tedy čekat, než se postaví kruh kolem Prahy, který je stále v nedohlednu.“
Pět stovek připomínek z Prahy 6
Jelikož se struktura, detail i rozsah podaných připomínek jednotlivých městských částí značně lišily, přistoupil tým Kanceláře metropolitního plánu k rozčlenění připomínek do tematických okruhů, jako např. doprava, infrastruktura, veřejná prostranství, bloky, výšková regulace a další. Podle této struktury jednotlivá setkání probíhala. Zástupci městských částí byli informováni o připravované aktualizaci zásad územního rozvoje, které jsou nadřazenou plánovací dokumentací.
Městská část podala k Metropolitnímu plánu skoro pět stovek připomínek, z nichž 82 lze označit jako zásadní.  

Patří mezi ně například:

s platnou EIA, podle které je nyní záměr ­připravován.

„Občané v připomínkách k metropolitnímu plánu sdělili, co je trápí, a poukázali na mnohé nedostatky. Praha 6 je schopna si popsat svoji vizi rozvoje a má jedinečnou možnost ji ukotvit do Metropolitního plánu,“ vítá jednání Vladan Hodek, odborník za Zelené v komisi územního rozvoje.
A jaký je další osud nového Metropolitního plánu? Na základě vypořádání s připomínkami se zhotoví upravený návrh ­Metropolitního plánu, který budou moci městské části opět v rámci veřejného projednání připomínkovat. Jak dodávají pracovníci IPR, budou se snažit, aby se k této fázi přiblížili co nejdříve.